Başka Bir Okul Mümkün Derneği; katılımcı ve barışçıl öğrenme topluluklarının yaygınlaşması için çalışmalar sürdürmektedir.
Bu amaçla BBOM Derneği belli ilke ve değerler ekseninde:
Alternatif EğitimDemokratik YönetimEkolojik DuruşÖzgün Finansman
üzerine kurulu BBOM Eğitim Modelini geliştirmektedir;
BBOM Eğitim Modeli ile çocukların öncelikli yararını gözeten katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları oluşturmak, oluşmasına ilham olmak ve onları desteklemek üzerine faaliyetler yürütmektedir.