FotoJet-Design-300x251BBOM Bodrum Mutlu Keçi İlkokulu’nda çalışmak ister misiniz?

Bodrum ,Ortakent, Mutlu Keçi Kampüsünde bulunan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen İlkokulumuz için Çocuk Hakları Sözleşme’sinde belirlenen hakları hayata geçirecek, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayabilecek İngilizce öğretmenimizi arıyoruz.

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Mutlu Keçi’de İngilizce Öğretmeni olarak çalışmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki linkleri okuyunuz ve ilgili formu doldurunuz.

2010 yılında kurulan Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak altı yılı aşkın bir zamandır kararlılıkla başka bir okulun peşine düştük. Anneler, babalar, öğretmenler, eğitim bilimciler ve gönüllülerden oluşan bağımsız bir sivil inisiyatif olarak bu alanda önemli bir bilgi ve deneyim birikimi yarattık.

Aynı inisiyatifle Bodrum’da 2012’den beri yürütülen çalışmaların sonucu olarak 2013’te S.S. Bodrum Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi kuruldu ve Bodrum’da BBOM Okulunu hayata geçirmek için hummalı bir çalışma başladı.

Eylül 2013’te BBOM Derneği ve BBOM Bodrum Eğitim Kooperatifi işbirliği ile eğitim öğretime başlayan okulumuzda aramıza katılacak yeni çalışanlarımızla buluşma zamanı…

Özgün bir alternatif eğitim yaklaşımını ve finansman yapısını ekolojik duruş ile birleştiren BBOM okulları, Türkiye’nin ilk alternatif okulları olarak kuruluyor. Okul yönetimini,demokratik yönetim yapısı anlayışı gereğince okul ya da kooperatif idarecileri değil, başta çocuklar olmak üzere okulun tüm bileşenlerinin doğrudan katılımı ile oluşan okul meclisleri üstleniyor.

Toplumdaki çeşitlilikleri içeren demokratik bir okul yaşantısını, toplumsal dayanışma ve fırsat eşitliği ilkelerini, her çocuğun “kendi olma” hakkını ve potansiyellerini geliştirme olanağını hayata geçirmeyi hedefleyen özgürlükçü BBOM Okulları için şimdi başka bir okul düşüncesine inanan çalışanlar arıyoruz. Bu okulda yer almak, arzusunda olan; ilke ve değerlerimizi paylaşan tüm adayları tanımak bizler için büyük bir deneyim ve mutluluk olacak.

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecini  yürütecek olan BBOM Bodrum kooperatifi, her aşamanın hem genel hem birebir olarak başvuru sahipleriyle şeffafça paylaşılmasını sağlayacak.  Süreç sonunda, BBOM Bodrum Okulunun yeni çalışanları olarak belirlenen başvuru sahipleri, BBOM Bodrum Eğitim Kooperatifi tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı için istihdam edilecek.

Dayandığı ilke ve değerler ile hayata geçireceği form açısından daha önce uygulanmamış bütünsel bir model olan BBOM Okulları, açıldıkları ilk günden itibaren çocukların ilgi, gereksinim ve potansiyelleri doğrultusunda kendisini sürekli geliştirmeyi hedefliyor.  Bu süreçte en aktif ve doğrudan rol kuşkusuz çocuklarla birlikte çalışanlara düşecek.  Bir yandan böylesi zorlu ve yorucu, öte yandan özgün ve farklı bir eğitim anlayışının ilk uygulayıcılarından olmanın vereceği heyecan ve coşku dolu bu sürecin parçası olmak isteyen bütün adayların başvurularını bekliyoruz. Tüm başvuru sahiplerinin bu ilanda yer alan açıklamaları ve linkleri, ayrıca aşağıda listelenen bağlantıları başvurudan önce incelemelerini rica ediyoruz.

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır:

– BBOM ilke ve değerlerine inanmak.

– Mesleki Yeterlilik: Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.

– Alan Yeterliliği: BBOM Okulunda inter-disipliner bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

– Genel Yeterlilik: BBOM okulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.

– Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. Henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM Okullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyime sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

* Bu ölçütlere ek olarak materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak da BBOM Okulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde artı değerlerdir.

**Belirlenecek BBOM Okulu çalışanlarının en az birinin özel eğitim gereksinimli çocuklarla deneyimi olması ve en az birinin öğretim teknolojileri ile ilişkisinin çocuklara rehberlik edecek düzeyde olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu ölçütler de artı değer olarak değerlendirilecektir.

*** BBOM Bodrum Okulu için İngilizce Öğretmeni alternatif eğitim uygulamaları konusunda bilgili, erken dil eğitimi konusunda deneyimli kişilerden tercih edilecektir.

BBOM Bodrum Kooperatifi ve Okulu dört senedir faaliyet gösteren bir kurumdur. Bu ilanla mevcutta sahip olduğu genç ve dinamik kadrosunu geliştirmek istemektedir.

Bodrum BBOM Okulu için Eğitim Kooperatifi  tarafından İngilizce Öğretmeni istihdam edilmesi planlanmaktadır. İstihdamlarda okullara alınan kayıtlar ve/veya mevcut kadroların değerlendirme sonuçları doğrultusunda değişiklik yapma hakkı BBOM Bodrum Eğitim Kooperatifinde saklıdır. Başvuru sahiplerinden, BBOM okulunda hangi alana başvurduklarını başvuru formlarında başvuru kodları aracılığıyla belirtmeleri beklenmektedir. Başvuru sırasında kullanılacak başvuru kodu aşağıda yer almaktadır.

BBOM Bodrum

İngilizce Öğretmeni               RefİngBod17

Başka Bir Okul Mümkün Derneği, öğretmen kadrosunun oluşturulması sürecinde ilanın çıkmasından öğretmenlerin belirlenmesine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas almaktadır. Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel ayrımcılık yapılmayacaktır. BBOM okulu öğretmenlerinin belirlenmesine ilişkin süreç, başvuracak adayların geçecekleri süreci önceden bilmeleri ve sürecin şeffaflığı için aşağıda detaylandırılmıştır.

Başvuru ve İstihdam Süreci:

1.AŞAMA: İlan & Başvuru

BBOM çalışanlarını belirleme sürecinin başlangıcı, internet üzerinden BBOM Derneğinin iletişim kanallarında, bir kısa ilan ile ve öğretmenler için, eğitim fakültelerine dağıtılacak posterler ile duyurulacaktır. Bu duyuru ile başvuracak adaylar detaylı bilgi içeren bir uzun ilan metnine yönlendirilecektir. Bu ilan, başvurmayı düşünen adayların okuması beklenen birçok bilgi ve açıklamanın yanı sıra başvuru aracı olarak kullanacakları bir başvuru formu ve beraberindeki niyet mektubu sorularını içermektedir.

Başvuracaklardan daha önce hazırladıkları özgeçmişler toplanmayacaktır. Bunun yerine bir “Başvuru Formu” tasarlanmıştır. Amaç, çalışanların belirlenmesinde esas olacak BBOM Okullarının gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yeterliliklerle ilgili verileri tüm başvuru sahiplerinden isteyebilmektir.

Başvuru Formunun sonunda yer alan niyet mektubunda 4 adet soru yer alacaktır. Bu noktada hemen belirtmemiz gerekir ki niyet mektubuna verilen cevaplar genel değerlendirmede çok belirleyici olmaktadır.

Başvuru Formu ve niyet mektubu soruları BBOM Derneğinin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulacaktır.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri, BBOM Okulu Çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alanlar dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Başvurular, 31 Ocak 2017 saat 23.59’a kadar gönderilebilecektir. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin geçerli formasyonu olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedogojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir. Pedagojik formasyonu olmayan adaylar ancak yardımcı öğretmenlik pozisyonu için başvuruda bulunabilirler.

Değerlendirmeye alınmayan başvuruların sahiplerine, başvurularının değerlendirmeye alınmadığı bilgisi e-posta yoluyla iletilecektir.

2.AŞAMA: Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan özgeçmişler ve niyet mektupları BBOM Bodrum Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak BBOM Kurulu tarafından okunacak ve değerlendirecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

3.AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

BBOM Kurulu tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler –önceden belirlenen değerlendirme kıstasları çerçevesinde yapılandırılmış olarak– bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Hangi pozisyon için mülakat yapılacağına bağlı olarak ekipte psikoloji, pedagoji, insan kaynakları, eğitim bilimleri, program geliştirme gibi alanlardan çalışanlar yer alacaktır. Mülakatlar sonucunda, komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile BBOM Kuruluna aktarılacaktır.

4.AŞAMA: Son Görüşme

BBOM Kurulu tarafından, komisyondan aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, BBOM Okulu çalışanlarının nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; okulda oluşması hedeflenen ekip, çalışanların birbirlerini tamamlaması beklenen özellikleri, çalışanların birbirleriyle sağlaması beklenen uyum, BBOM Okulunun çalışanlara sağlayabileceği olanaklar, istihdam koşulları, BBOM Okulunun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. BBOM Kurulu, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından okulların gereksinimleri doğrultusunda BBOM Okulu çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

  • Başvurular  31 Ocak 2017 saat 23:59’a kadar kabul edilecektir.
  • Başvuruda bulunacak çalışanların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • BÖM’e (http://www.baskabirokulmumkun.net/projeye-dair/#)katılım tercih sebebidir ancak zorunluluk değildir.
  • Bodrum BBOM Okulu için Eğitim Kooperatifi  tarafından İngilizce Öğretmeni istihdam edilmesi planlanmaktadır. Diğer branşlar değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.
  • Başvurudaki niyet mektubu sorularına verilecek cevaplar değerlendirmede önemli etken olarak görülmelidir.
  • Adayların başvurudan önce sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri önerilmektedir.
  • Adaylara en geç 5 Şubat 2017’ye kadar yazılı veya sözlü olarak geri dönüş yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ