BBOM Moda Ilan_2, IABen:

Hayallere inanıyorum;
BBOM Modeli’nin dayandığı ilke ve değerleri biliyorum;
Her çocuğun farklı öğrenme hakkını koruyabilirim;
Çocukların da yönetime doğrudan katıldığı, demokratik bir okulda yer almak istiyorum;
Alternatif eğitim yöntemlerine ilgi duyuyorum diyorsan,

BBOM Moda Anaokulumuzun eğitim ekibine katılmak için lütfen aşağıdaki bağlantıları okuyun ve formu doldurun.

2010 yılında kurulan Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak altı yılı aşkın bir zamandır kararlılıkla başka bir okulun peşine düştük. Anneler, babalar, eğitimciler, eğitim bilimciler ve gönüllülerden oluşan bağımsız bir sivil inisiyatif olarak bu alanda önemli bir bilgi ve deneyim birikimi yarattık.

Aynı inisiyatifle Nisan 2016’da kurulum işlemleri tamamlanan S.S. Başka Bir Okul Mümkün  Istanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi kuruldu. Moda, Kadıköy’de BBOM Erken Çocukluk Merkezi’nin Eylül’de eğitime başlaması için hummalı bir çalışma içerisindeyiz.

Artık okulumuzda aramıza katılacak müdür ve öğretmenler ile buluşma zamanı…

Özgün bir alternatif eğitim yaklaşımını ve finansman yapısını ekolojik duruş ile birleştiren BBOM okulları, Türkiye’nin ilk alternatif okulları olarak kuruluyor. Okul yönetimini,demokratik yönetim yapısı anlayışı gereğince okul ya da kooperatif idarecileri değil, başta çocuklar olmak üzere okulun tüm bileşenlerinin doğrudan katılımı ile oluşan okul meclisleri üstleniyor.

Toplumdaki çeşitlilikleri içeren demokratik bir okul yaşantısını, toplumsal dayanışma ve fırsat eşitliği ilkelerini, her çocuğun “kendi olma” hakkını ve potansiyellerini geliştirme olanağını hayata geçirmeyi hedefleyen özgürlükçü BBOM Okulları için şimdi başka bir okul düşüncesine inanan çalışanlar arıyoruz. Bu okulda yer almak, arzusunda olan; ilke ve değerlerimizi paylaşan tüm adayları tanımak bizler için büyük bir deneyim ve mutluluk olacak.

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecini  yürütecek olan BBOM Istanbul Anadolu Kooperatifi, her aşamanın hem genel hem birebir olarak başvuru sahipleriyle şeffafça paylaşılmasını sağlayacak.  Süreç sonunda, BBOM Moda Anaokulunun yeni çalışanları olarak belirlenen başvuru sahipleri, BBOM Istanbul Anadolu Kooperatifi tarafından gelecek eğitim-öğretim yılı için (2016 – 2017) istihdam edilecek.

Dayandığı ilke ve değerler ile hayata geçireceği form açısından daha önce uygulanmamış bütünsel bir model olan BBOM Okulları, açıldıkları ilk günden itibaren çocukların ilgi, gereksinim ve potansiyelleri doğrultusunda kendisini sürekli geliştirmeyi hedefliyor.  Bu süreçte en aktif ve doğrudan rol kuşkusuz çocuklarla birlikte çalışanlara düşecek.  Bir yandan böylesi zorlu ve yorucu, öte yandan özgün ve farklı bir eğitim anlayışının ilk uygulayıcılarından olmanın vereceği heyecan ve coşku dolu bu sürecin parçası olmak isteyen bütün adayların başvurularını bekliyoruz. Tüm başvuru sahiplerinin bu ilanda yer alan açıklamaları ve linkleri, ayrıca aşağıda listelenen bağlantıları başvurudan önce incelemelerini rica ediyoruz.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği, öğretmen kadrosunun oluşturulması sürecinde ilanın çıkmasından öğretmenlerin belirlenmesine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas almaktadır. Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel ayrımcılık yapılmayacaktır. BBOM Anaokulu öğretmenlerinin belirlenmesine ilişkin süreç, başvuracak adayların geçecekleri süreci önceden bilmeleri ve sürecin şeffaflığı için aşağıda detaylandırılmıştır. Başvuru ve istihdam sürecinin sonunda başvuru sahipleri BBOM Derneğine kişisel olarak ulaşarak başvurularına dair değerlendirmeleri görebileceklerdir. Teknik, sistematik gerekçelerle süreçte herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde BBOM Derneği tarafından adaylar mutlaka bilgilendirilecektir.

Başvuru ve İstihdam Süreci

AŞAMA 1: İlan & Başvuru
BBOM çalışanlarını belirleme sürecinin başlangıcı, internet üzerinden BBOM Derneğinin ve Istanbul Anadolu Kooperatifi iletişim kanallarında duyurulacaktır. Başvuracak adaylar detaylı bilgi içeren ilan metnine yönlendirilecektir. Bu ilan, başvurmayı düşünen adayların okuması beklenen birçok bilgi ve açıklamanın yanı sıra başvuru aracı olarak kullanacakları bir başvuru formu içermektedir.
Başvuracaklardan daha önce hazırladıkları özgeçmişler toplanmayacaktır. Amaç, çalışanların belirlenmesinde esas olacak BBOM Okullarının gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yeterliliklerle ilgili verileri tüm başvuru sahiplerinden isteyebilmektir.
Başvuru Formunun birinci bölümünde 5 adet soru yer almaktadır. Bu noktada hemen belirtmemiz gerekir ki bu bölümde verilen cevaplar genel değerlendirmede çok belirleyici olmaktadır. Bu sorulardan ilk dördünün tüm başvuru sahipleri tarafından yanıtlanması beklenmektedir. Son soru ise sadece okul müdürü pozisyonuna başvuran öğretmenler için ayrı olarak tasarlanmıştır.
Başvuru Formu BBOM Derneğinin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulacaktır.
Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri, BBOM Anaokulu çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alanlar dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.
Başvurular, 10 Haziran 2016 saat 23.59’a kadar gönderilebilecektir. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin geçerli formasyonu olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedogojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir.
Değerlendirmeye alınmayan başvuruların sahiplerine, başvurularının değerlendirmeye alınmadığı bilgisi –gerekçesi ile birlikte–  e-posta yoluyla iletilecektir.
AŞAMA 2: Başvuru Formunun Değerlendirmesi
Adaylardan toplanan başvuruları BBOM Istanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak BBOM Seçim Kurulu tarafından –önceden hazırlanacak– değerlendirme formları uyarınca okunacak ve değerlendirecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun son bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.
AŞAMA 3: Yetkinlik Bazlı Mülakat
BBOM Seçim Kurulu tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler gerçekleştirilecektir.
AŞAMA 4: Son Görüşme
BBOM Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, BBOM Anaokulu çalışanlarının nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; okulda oluşması hedeflenen ekip, çalışanların birbirlerini tamamlaması beklenen özellikleri, çalışanların birbirleriyle sağlaması beklenen uyum, BBOM Anaokulunun çalışanlara sağlayabileceği olanaklar, istihdam koşulları, BBOM Anaokulunun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. BBOM Kurulu, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından okulların gereksinimleri doğrultusunda BBOM Anaokulu çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

BBOM Istanbul Anadolu Kooperatifi’nin yeni acilacak anaokulu bu ilanla, genç, dinamik ve ogrenmeye acik, istekli bir kadro yaratmak istemektedir. Kurulus asamasinda özellikle, BBOM ilke ve değerlerini içselleştirmiş ve bununla eğitim ve yönetim tecrübesini birleştirmiş bir müdür pozisyonuna önem verilmektedir.

BBOM Moda Anaokulu için Eğitim Kooperatifi tarafından tam zamanlı olarak 1 Okul Müdürü, 4 Öğretmen istihdam edilmesi planlanmaktadır. İstihdamlarda okullara alınan kayıtlar ve/veya mevcut kadroların değerlendirme sonuçları doğrultusunda değişiklik yapma hakkı BBOM Istanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi’nde saklıdır. Başvuru sahiplerinden, BBOM okulunda hangi alana başvurduklarını başvuru formlarındaki başvuru kodları aracılığıyla belirtmeleri beklenmektedir. Başvuru sırasında kullanılacak başvuru kodları aşağıda yer almaktadır.

Erken Çocukluk/Anaokulu Öğretmeni: Refeçoizm15

Okul Müdürü: Refmdrizm15

BBOM anaokulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır:

– BBOM ilke ve değerlerine inanmak.
– Mesleki Yeterlilik: Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.
– Alan Yeterliliği: BBOM anaokulunda inter-disipliner bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

– Genel Yeterlilik: BBOM anaokulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.
– Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. Henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM anaokullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyimine sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.
* Bu ölçütlere ek olarak materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak da BBOM anaokulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde artı değerlerdir.
**Belirlenecek BBOM anaokulu çalışanlarının en az birinin özel eğitim gereksinimli çocuklarla deneyimi olması ve en az birinin öğretim teknolojileri ile ilişkisinin çocuklara rehberlik edecek düzeyde olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu ölçütler de artı değer olarak değerlendirilecektir.
*** MEB yönetmelikleri gereğince BBOM anaokulunda Müdür olarak istihdam için başvuran öğretmenlerde en az iki yıllık resmi öğretmenlik deneyimi aranmaktadır.

BBOM Okulları’nda alternatif eğitim, demokratik yönetim ve ekolojik duruşun gerekleri BBOM çalışanlarına –MEB yönetmelikleri ile tanımlanan görev ve sorumluluklara ek olarak– farklı bir görev tanımı çizmektedir. Bu doğrultuda okul yaşamının gerektirdiği görevlerin büyük bir bölümün BBOM Okulu çalışanları arasında iş bölümü ile paylaşılması hedeflenmektedir. Genel çerçeve ile çalışanların görev tanımları aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
BBOM okullarının tüm öğretmenlerinden;
– BBOM ilke ve değerlerini okul yaşamına yansıtmak ve çocukların içselleştirmesini sağlamak için aktif rol almaları,
– Bireyselleştirilmiş eğitime olanak sağlayan, inter-disipliner bir yapıda öğretim programı ve öğretim materyalleri geliştirmeleri,
– Çocuklara potansiyellerini keşfetmek ve kendi öğrenme süreçlerini tasarlamaları konusunda kılavuzluk etmeleri,
– Öğretmenlik yaptıkları alan dışından, çocukların gelişimine katkı sağlayacak bireysel ilgi, beceri ve yetkinliklerini dersler ve ders dışı etkinlikler aracılığıyla çocuklarla paylaşmaları,
– Okulda demokratik yönetimin, karar alma mekanizmalarının ve okul meclisinin işlerliğinin aktif parçası olmaları,
– Hem çocuklar hem de çalışma arkadaşlarıyla yatay ilişkiler kurmaları,
– Çocuklarda ekolojik bilincin geliştirilmesine katkı sağlamaları ve doğayı öğretim materyali olarak dersleriyle bütünleştirmeleri,
– Tam zamanlı çalışmayı benimsemeleri,
– BBOM Okullarının temsilciliğini yapmaları beklenmektedir.

Tüm öğretmenler için geçerli yukarıdaki görev tanımına ek olarak:

BBOM Okulları müdürlerinden;

– Okul yönetimi ve işleyişini , demokratik mekanizmalarla ve okulun diğer bileşenleriyle katılımcı bir şekilde yapmaları
– Program geliştirme süreçlerini koordine etmeleri beklenmektedir.

  • Başvurular  10 Haziran 2016 saat 23.59’a kadar kabul edilecektir.
  • Başvuruda bulunacak çalışanların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • BÖM’e katılım tercih sebebidir ancak zorunluluk değildir. (http://www.baskabirokulmumkun.net/projeye-dair/#)
  • Istanbul Anadolu BBOM anaokulu için Eğitim Kooperatifi tarafından Okul Müdürü ve 4 Öğretmen istihdam edilmesi planlanmaktadır.
  • Başvurudaki birinci bölüm sorularına verilecek cevaplar değerlendirmede önemli etken olarak görülmelidir.
  • Adayların başvurudan önce sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri önerilmektedir.

 BAŞVURU İÇİN ŞU LİNKE TIKLAYINIZ: http://bit.ly/23HPuve