Urla BBOM Eğitim Kooperatifi Kuruldu!

Herkesin sadece dilindeydi önceleri:
“Eğitim sisteminden memnun değiliz.”,
“Ezberci bireyler yetişiyor.”,
“Çocuklarımız sınav merkezli eğitim sisteminin içinde kayboluyor.”…..
“Birşeyler yapmalı!. Çocuk haklarını gözeten, çocukların bireysel özelliklerini temel alan, öğrenmenin yaşamdan koparılmadığı okullar olmalı.”
diye düşünürken BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN fikri doğdu.

Başka Bir Okul kurmak için yola çıkanlar ilk BBOM okulunu Bodrum’da kurdu.

Mutlu Keçi İlkokulu ile BBOM fikri hayat buldu. Ardından Ankara’da ikinci BBOM okulu olan Meraklı Kedi İlkokulu kuruldu ve arkasından İZMİR’de Renkli Orman Anaokulu…

Biz uzakta olsak da gönlümüz Mutlu Keçi’lerle, Meraklı Kedi’lerle ve Renkli Orman’la beraberdi.

Şimdi daha iyi biliyoruz ki:

Başka Bir Okul Mümkün’dür.

Her bölgenin kendine özgü okulları olabilir.

Öğrenme yaşamın tam içindedir.

BBOM okullarında, ekolojik dengeye duyarlı bireyler yetişir.

Öğrenirken, her çocuğun kendi hızı, kendi biricikliği vardır.

Demokrasi bir okulun vazgeçilmezidir ve her bireyin eşit söz hakkı vardır.

Okul çocuğundur, öğretmenindir ve velinindir, bundan kar amacı güdülmemelidir.

Bu ilkeler doğrultusunda, Başka Bir Okul’u düşleyen ailelerimizle, İzmir’de URLA BBOM Eğitim Kooperatifini 25 Agustos 2016’da kurduk. Şimdi birlikte okulumuzu inşa etmeye geldi sıra. BBOM ilkokulunu 2017-2018 öğretim yılında açmak üzere gelin, elbirliği ile bu amaç için çalışalım.