ilanOrtakları ebeveynlerden oluşan Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen BBOM Modeli’ni uygulamak üzere 2014 yılında kooperatifleşen ve 2017 Eylül ayında eğitim ve öğretime başlayacak okulumuzda;

 

  • Anaokulunda çocukların sosyal ve akademik gelişim süreçlerini anaokulu öğretmenleriyle desteyebilecek,
  • İlkokul kısmında çocukların sosyal ve akademik gelişim süreçlerini sınıf öğretmeniyle birlikte destekleyebilecek,
  • BBOM Modeli çerçevesinde pozitif disiplin, çocuk hakları, katılımcı demokrasi gibi yaklaşımları benimseyen,
  • Tam zamanlı çalışacak sınıf öğretmeni ve anaokulu öğretmeni arıyoruz.

 

Çanakkale Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi, öğretmen kadrosunun oluşturulması sürecinde ilanın çıkmasından öğretmenlerin belirlenmesine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas almaktadır. Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel ayrımcılık yapılmayacaktır. BBOM okulu öğretmenlerinin belirlenmesine ilişkin süreç, başvuracak adayların geçecekleri süreci önceden bilmeleri ve sürecin şeffaflığı için aşağıda detaylandırılmıştır.

Başvuru ve İstihdam Süreci:

1.AŞAMA: İlan & Başvuru

Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun öğretmenlerini belirleme sürecinin başlangıcı, internet üzerinden BBOM Derneği’nin ve Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin iletişim kanallarında duyurulacaktır. Bu duyuru ile başvuracak adaylar detaylı bilgi içeren bir uzun ilan metnine yönlendirilecektir. Bu ilan, başvurmayı düşünen adayların okuması beklenen birçok bilgi ve açıklamanın yanı sıra başvuru aracı olarak kullanacakları bir başvuru formu içermektedir.

Başvuracaklardan daha önce hazırladıkları özgeçmişler toplanmayacaktır. Bunun yerine bir “Başvuru Formu” tasarlanmıştır. Amaç, çalışanların belirlenmesinde esas olacak BBOM Okulları’nın gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yeterliliklerle ilgili verileri tüm başvuru sahiplerinden isteyebilmektir.

Başvuru Formu BBOM Derneği’nin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulacaktır.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri, Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alanlar dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Başvurular, 15 Ocak 2017 Saat 23.59‘a kadar gönderilebilecektir. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin geçerli formasyonu olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir. Pedagojik formasyonu olmayan adaylar ancak yardımcı öğretmenlik pozisyonu için başvuruda bulunabilirler.

Değerlendirmeye alınmayan başvuruların sahiplerine, başvurularının değerlendirmeye alınmadığı bilgisi e-posta yoluyla iletilecektir.

2.AŞAMA: Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan özgeçmişler ve niyet mektupları Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak Seçici Kurul tarafından okunacak ve değerlendirecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

3.AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

Seçici Kurul tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler –önceden belirlenen değerlendirme kıstasları çerçevesinde yapılandırılmış olarak– bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Hangi pozisyon için mülakat yapılacağına bağlı olarak ekipte psikoloji, pedagoji, insan kaynakları, eğitim bilimleri, program geliştirme gibi alanlardan çalışanlar yer alacaktır. Mülakatlar sonucunda, komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile Seçici Kurul’a aktarılacaktır.

4.AŞAMA: Son Görüşme

Seçici Kurul tarafından, komisyondan aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; okulda oluşması hedeflenen ekip, çalışanların birbirlerini tamamlaması beklenen özellikleri, çalışanların birbirleriyle sağlaması beklenen uyum, Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlara sağlayabileceği olanaklar, istihdam koşulları, okulun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. Seçici Kurul, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından okulların gereksinimleri doğrultusunda Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2017 Pazar

Değerlendirme Süreci: 15-19 Ocak 2017

Mülakatlar: 20-25 Ocak 2017

Deneme Süresi: 30 Ocak -5 Şubat 2017

İşe Başlangıç Tarihi: 1 Mayıs 2017

Başvuru Formu İçin Tıklayınız