20.03.2017 BBOM Koşan Kaplumbağa Anaokulu Gelecek Yıl Kadrosuna Katılacak Öğretmenlerini Arıyor!

 

Koşan Kaplumbağa İş İlanı görsel

BBOM Koşan Kaplumbağa Anaokulu’nda çalışmak ister misiniz?

İstanbul, Kadıköy, Moda’da bulunan katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen anaokulumuz için Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen hakları hayata geçirecek,2017-18 Eğitim yılı için kadromuza Okul Öncesi Öğretmenler ve Okul Öncesi Yardımcı Öğretmenleri katılacak.

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Koşan Kaplumbağa Anaokulu’nda çalışmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki linkleri okuyunuz ve ilgili formu doldurunuz.

2010 yılında kurulan Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak yedi yılı aşkın bir zamandır kararlılıkla başka bir okulun peşine düştük. Anneler, babalar, eğitimciler, eğitim bilimciler ve gönüllülerden oluşan bağımsız bir sivil inisiyatif olarak bu alanda önemli bir bilgi ve deneyim birikimi yarattık.

Aynı insiyatifle Nisan 2016’da kurulum işlemleri tamamlanan S.S. Başka Bir Okul Mümkün  İstanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi kuruldu. Moda, Kadıköy’de BBOM Koşan Kaplumbağa Anaokulu 19 Eylül 2016’da faaliyete geçti.

Koşan Kaplumbağa Anaokulu’nda aramıza katılacak yeni öğretmenler ile buluşma zamanı…

Özgün bir alternatif eğitim yaklaşımını ve finansman yapısını ekolojik duruş ile birleştiren BBOM okulları, Türkiye’nin ilk alternatif okulları olarak kuruluyor. Okul yönetimini,demokratik yönetim yapısı anlayışı gereğince okul ya da kooperatif idarecileri değil, başta çocuklar olmak üzere okulun tüm bileşenlerinin doğrudan katılımı ile oluşan okul meclisleri üstleniyor.

Toplumdaki çeşitlilikleri içeren demokratik bir okul yaşantısını, toplumsal dayanışma ve fırsat eşitliği ilkelerini, her çocuğun “kendi olma” hakkını ve potansiyellerini geliştirme olanağını hayata geçirmeyi hedefleyen özgürlükçü BBOM Okulları için şimdi başka bir okul düşüncesine inanan çalışanlar arıyoruz. Bu okulda yer almak, arzusunda olan; ilke ve değerlerimizi paylaşan tüm adayları tanımak bizler için büyük bir deneyim ve mutluluk olacak.

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecini  yürütecek olan BBOM İstanbul Anadolu Kooperatifi, her aşamanın hem genel hem birebir olarak başvuru sahipleriyle şeffafça paylaşılmasını sağlayacak.  Süreç sonunda, BBOM Moda Anaokulunun yeni çalışanları olarak belirlenen başvuru sahipleri, BBOM İstanbul Anadolu Kooperatifi tarafından gelecek eğitim-öğretim yılı için (2017 – 2018) istihdam edilecek.

Dayandığı ilke ve değerler ile hayata geçireceği form açısından daha önce uygulanmamış bütünsel bir model olan BBOM Okulları, açıldıkları ilk günden itibaren çocukların ilgi, gereksinim ve potansiyelleri doğrultusunda kendisini sürekli geliştirmeyi hedefliyor.  Bu süreçte en aktif ve doğrudan rol kuşkusuz çocuklarla birlikte çalışanlara düşecek.  Bir yandan böylesi zorlu ve yorucu, öte yandan özgün ve farklı bir eğitim anlayışının ilk uygulayıcılarından olmanın vereceği heyecan ve coşku dolu bu sürecin parçası olmak isteyen bütün adayların başvurularını bekliyoruz. Tüm başvuru sahiplerinin bu ilanda yer alan açıklamaları ve linkleri, ayrıca aşağıda listelenen bağlantıları başvurudan önce incelemelerini rica ediyoruz.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği, öğretmen kadrosunun oluşturulması sürecinde ilanın çıkmasından öğretmenlerin belirlenmesine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas almaktadır. Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel ayrımcılık yapılmayacaktır. BBOM Anaokulu öğretmenlerinin belirlenmesine ilişkin süreç, başvuracak adayların geçecekleri süreci önceden bilmeleri ve sürecin şeffaflığı için aşağıda detaylandırılmıştır. Başvuru ve istihdam sürecinin sonunda başvuru sahipleri BBOM Derneğine kişisel olarak ulaşarak başvurularına dair değerlendirmeleri görebileceklerdir. Teknik, sistematik gerekçelerle süreçte herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde BBOM Derneği tarafından adaylar mutlaka bilgilendirilecektir.

Başvuru ve İstihdam Süreci:

1. AŞAMA: İlan & Başvuru

BBOM çalışanlarını belirleme sürecinin başlangıcı, internet üzerinden BBOM Derneğinin ve İstanbul Anadolu Kooperatifi iletişim kanallarında duyurulacaktır. Başvuracak adaylar detaylı bilgi içeren ilan metnine yönlendirilecektir. Bu ilan, başvurmayı düşünen adayların okuması beklenen birçok bilgi ve açıklamanın yanı sıra başvuru aracı olarak kullanacakları bir başvuru formu içermektedir.

Başvuracaklardan daha önce hazırladıkları özgeçmişler toplanilacaktır. Amaç, çalışanların belirlenmesinde esas olacak BBOM Okullarının gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yeterliliklerle ilgili verileri tüm başvuru sahiplerinden isteyebilmektir.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri, BBOM Anaokulu Çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alanlar dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Bu ilan açık tarihlidir. Başvurular gelince değerlendirilecek ve adaylara, olumlu yada olumsuz, başvurudan bir hafta içinde geri dönüş yapılacaktır. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin çocuk gelişimi ve eğitimi  lise ,ön lisans ve ya okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu  olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,çocuk gelişimi ve eğitimi ön lisans mezunu veya okul öncesi eğitimi  öğretmenliği lisans mezunu sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir.

Değerlendirmeye alınmayan başvuruların sahiplerine, başvurularının değerlendirmeye alınmadığı bilgisi –gerekçesi ile birlikte– başvurudan bir hafta sonra e-posta yoluyla iletilecektir.

2. AŞAMA: Başvuru Formun ve Özgeçmişin Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan başvuruları BBOM İstanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi ve Koşan Kaplumbağa müdüründen  oluşturulacak Seçim Kurulu tarafından okunacak ve değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir.

3. AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

Seçim Kurulu tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde; okulda oluşması hedeflenen ekip, çalışanların birbirlerini tamamlaması beklenen özellikleri, çalışanların birbirleriyle sağlaması beklenen uyum, BBOM Anaokulunun çalışanlara sağlayabileceği olanaklar, istihdam koşulları, BBOM Anaokulunun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. BBOM Kurulu, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından okulların gereksinimleri doğrultusunda BBOM Anaokulu çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

BBOM İstanbul Anadolu Kooperatifi’nin Koşan Kaplumbağa anaokulu bu ilanla, genç, dinamik ve öğrenmeye açık, istekli bir kadro yaratmak istemektedir. Kuruluş aşamasında özellikle, BBOM ilke ve değerlerini içselleştirmiş ve bununla eğitim ve yönetim tecrübesini birleştirmiş bir müdür pozisyonuna önem verilmektedir.

BBOM Moda Anaokulu için Eğitim Kooperatifi tarafından tam zamanlı olarak  Öğretmen ve  Yardımcı Öğretmen istihdam edilmesi  planlanmaktadır. İstihdamlarda okullara alınan kayıtlar ve/veya mevcut kadroların değerlendirme sonuçları doğrultusunda değişiklik yapma hakkı BBOM İstanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi’nde saklıdır. Başvuru sahiplerinden, BBOM okulunda hangi alana başvurduklarını başvuru formlarındaki başvuru kodları aracılığıyla belirtmeleri beklenmektedir. Başvuru sırasında kullanılacak başvuru kodları aşağıda yer almaktadır.

Anaokulu Öğretmeni: Refeçoist17

Yardımcı Öğretmen: Refyardist17 

BBOM anaokulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır:

 • BBOM ilke ve değerlerine inanmak.
 • Mesleki Yeterlilik: Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi ön lisans mezunu veya okul öncesi eğitimi  öğretmenliği lisans mezunu sahip olması ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.
 • Alan Yeterliliği: BBOM anaokulunda inter-disipliner bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Genel Yeterlilik: BBOM anaokulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.
 • Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. Henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM anaokullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyimine sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

* Bu ölçütlere ek olarak materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak da BBOM anaokulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde artı değerlerdir.

BBOM Okulları’nda alternatif pedogojik yaklaşım , demokratik yönetim , çocuk katılımını esas olduğu ve ekolojik duruşun gerekleri BBOM çalışanlarına –MEB yönetmelikleri ile tanımlanan görev ve sorumluluklara ek olarak farklı bir görev tanımı çizmektedir. Bu doğrultuda okul yaşamının gerektirdiği görevlerin büyük bir bölümün BBOM Okulu çalışanları arasında iş bölümü ile paylaşılması hedeflenmektedir. Genel çerçeve ile çalışanların görev tanımları aşağıdaki biçimde özetlenebilir:

Tüm öğretmenlerden;

 1. BBOM ilke ve değerlerini okul yaşamına yansıtmak ve çocukların içselleştirmesini sağlamak için aktif rol almaları,
 2. Çocuklara potansiyellerini keşfetmek ve kendi öğrenme süreçlerini tasarlamaları konusunda kılavuzluk etmeleri,
 3. Öğretmenlik yaptıkları alan dışından, çocukların gelişimine katkı sağlayacak bireysel ilgi, beceri ve yetkinliklerini dersler ve ders dışı etkinlikler aracılığıyla çocuklarla paylaşmaları,
 4. Okulda demokratik yönetimin, karar alma mekanizmalarının ve okul meclisinin işlerliğinin aktif parçası olmaları,
 5. Hem çocuklar hem de çalışma arkadaşlarıyla yatay ilişkiler kurmaları,
 6. Tam zamanlı çalışmayı benimsemeleri,
 7. BBOM Okullarının temsilciliğini yapmaları,
 8. Çocukları fiziksel ya da duygusal tehlike oluşturabilecek her türlü etmenden korumaları,
 9. Bir aksilik ya da kaza anında durumu değerlendirip, gerekli ilk müdahaleyi yapmaları, gerektiği takdirde diğer eğitim kadrosu üyelerini bilgilendirmek/onlara başvurmaları,
 10. Çocuklar arasında ya da çocuklarla kendisi arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin, uygun şekilde onlarla ilişki kurmaları,
 11. Çocukların fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlarını fark edip, bu ihtiyaçlara uygun şekilde ve yollarla cevap vermeleri,
 12. Çocukların düşüncelerinin kalıp içine alınmadan, mümkün olan en özgür halleriyle oluşmasına yardımcı olmaları
 13. Saygı çerçevesinde ve başkalarının haklarını ihlal etmeden, çocukların kendilerini istedikleri biçimde, özgürce ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve buna mümkün olduğunca alan yaratmaları beklenmektedir.

Sınıf Öğretmenlerinden;

 1. 3 – 6 yaş aralığındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine uygun oyun ve etkinlikleri, diğer eğitim kadrosu ile paylaşarak planlamaları, bu oyun ve etkinlikleri sınıfta ya da sınıf saatinde bulunulan diğer mekanlarda uygulamaları, çocukların da istekleri ölçüsünde, mümkün olduğunca katılımlarına destek olmakları,
 2. Çocukların hal ve davranışlarını oyun saati süresince gözlemlemek; ilerlemeyi, gerilemeyi, yararlı ya da zararlı özelliklerini eğitim kadrosuna uygun biçim ve yollarla bildirmeleri ,
 3. Bireyselleştirilmiş eğitime olanak sağlayan, inter-disipliner bir yapıda öğretim programı ve öğretim materyalleri geliştirmeleri,
 4. Çocuklarda ekolojik bilincin geliştirilmesine katkı sağlamaları ve doğayı öğretim materyali olarak dersleriyle bütünleştirmeleri beklenmektedir.

Yardımcı Öğretmenlerden;

 1. Kahvaltı ve yemek saatlerinde çocuklara eşlik etmeleri,
 2. Gün bitiminde oyun mekanını toparlamaları,
 3. Gezilerde çocukların araç içinde ve gezi alanında güvenliğini sağlamada sorumluluk almaları,
 4. Diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları,
 5. İletişim çizelgelerini zamanında hazırlamak ve takip etmeleri
 6. Kişisel temizlik becerileri kazanmalarında destek olmak ve süreci takip etmeleri beklenmektedir.

Tüm ögretmenler, çocuklar ile aktif saatler dışında kurumda geçirilen zamanlarda:

 1. Eğitim kadrosunun diğer üyeleriyle toplantı yapmak.
 2. Günün raporunu yazmak.
 3. Gerek duyulan durumlarda eğitim kadrosunun diğer üyeleriyle işbirliği halinde olmak.
 4. 9 haftada bir ebeveyn toplantılarına katılmaktan sorumludur.
 • Başvurular  13 Mart 2017 tarih itibari ile kabul edilecektir ve 2 ay sürmesi planlanmaktadır.
 • Başvuruda bulunacak çalışanların Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi Alanından , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ön lisans mezunu yada Okul Öncesi Eğitimi Ana bilim Dalı mezunu olması gerekmektedir.
 • BBOM İstanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi  tarafından öğretmen ve yardımcı ögretmen istihdam edilmesi planlanmaktadır.
 • Adayların başvurudan önce sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri önerilmektedir.
 • Özgeçmişlerinizi basvuru@bbomistanbulanadolu.org e-posta adresimize gönderin.
 • BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ :