BBOM Ankara Meraklı Kedi İlkokulu Müzik Öğretmenini Arıyor!

Aynı Gökyüzüne Farklı Bakan Gözler Arıyoruz

 

 

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Ankara Eğitim Kooperatifi tarafından 2015 yılında kurulan Özel İncek İlkokulu (çocukların koyduğu ismiyle Meraklı Kedi Okulu) 2017-2018 dönemi için aramıza katılarak, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen hakları hayata geçirecek, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine rehberlik edecek öğretmenler arıyoruz.

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Meraklı Kedi’ de çalışmak istiyorsanız; aşağıdaki bilgileri okuyup, bağlantıda yer alan formu doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak detaylı açıklamalara erişebilirsiniz.

Ankara Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi ve Meraklı Kedi İlkokulu

Bizler çocukların sesini duyan, onları dinleyen aileler, eğitimciler ve gönüllüler olarak 2013 yılında bir araya geldik. Amacımız mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak, yaşadığımız coğrafyaya özgü eğitim çözümlerini hayata geçirmekti. Bu amaçla önce ufak gruplar halinde buluşmaya, hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi konuşmaya başladık. Zamanla sayımız arttı, okulumuzu kurabilmek için bina arayışına giriştik. Tam da istediğimiz gibi tek katlı, bahçeli, koyun, inek, horoz seslerinin ortasında bir okul binasını İncek’te bulduk. 2014 yılında eğitim kooperatifimizi kurarak bu binayı kiraladık ve çalışmalara başladık. Kah duvar boyadık, kah sıra taşıdık. Dayanışmayla büyüyen topluluğumuz, aramıza katılan öğretmenlerimizle güçlendi. Eylül 2015’te çocukların verdiği adıyla Meraklı Kedi İlkokulu’nu açtık. İlk yıl 28 olan çocuk sayısı, ikinci yılımızda 40’a ulaştı. Okulumuzda 4 ve 5 yaş anasınıfları, birinci ve ikinci sınıflar var. Öğretmen başına düşen çocuk sayısı en fazla 12 olacak şekilde okulumuza kayıt alıyoruz. Ticari kar amacı gütmeyen kooperatifimizde okulun tüm giderleri aileler arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Her aileden bir kişinin kooperatif üyesi olduğu topluluğumuzda herkes eşit söz ve oy hakkına sahip. Aynı demokratik yönetim ilkesi, sınıf çemberleri ve okul meclisiyle okulda da yaşıyor. Çocukların haklarını bilmeleri, duyulmaları, yetişkinlerle ve akranlarıyla özgüvenle konuşabilmelerini bu katılımcı yapıya borçluyuz. Çocuklarımız her sabah ve akşam sınıf çemberlerinde duygu ve ihtiyaçlarını anlatıyor; haftada bir kez yapılan ve gündemini oluşturabildikleri mecliste de okula dair konuları tartışıyorlar. Kendi gündemlerine sıra gelmediği de oluyor, meclis gündeminden sıkıldıkları da. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için deneyim kazanıyorlar. Ödül-ceza sisteminin uygulanmadığı Meraklı Kedi’de, öğretmenlerimiz sınıf anlaşmaları ve Çatışma Çözümü mekanizmasıyla ortak bir okul kültürü oluşturmaya çalışıyorlar.

Okulumuzda ekolojik denge ilkemize uygun olacak şekilde yerel üreticilerden, olabildiğince doğal ve sağlıklı beslenmeyi destekliyoruz. Bostan atölyeleri, kompost ve güneş enerjisinden elektrik üretme gibi projelerimiz gönüllülerimiz ve destekçilerimiz sayesinde hayata geçiyor. Bu projelerle çocukların erişilebilir ve sürdürülebilir ekolojik çözümlerin varlığından haberdar olmalarını amaçlıyoruz.

Akademik olarak MEB kazanımlarını izleyen Meraklı Kedi’de çocuklar kazanımları alma hızlarını kendileri belirliyorlar. Anasınıfında aynı anda dört ayrı merkezde çalışan çocuklar görmek mümkün. İlkokul 1 ve 2. sınıflardaysa çocuklar Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe gibi klasik konuları öğretmenleriyle belirledikleri aktivitelerle bazen sınıfta, bazen bahçede, bazen gezide öğreniyorlar. Öğle yemeğine kadar kendi yaş gruplarıyla beraberken, yemekten sonra seçtikleri atölyelerde her yaş grubu bir arada oluyor. Sanat, bilim, spor gibi alanlarda öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz, ebeveynler ve bazen de çocuklar tarafından açılan atölyelerde börek sarıyor, deney yapıyor, tohum ekiyor, hikâye canlandırıp bazen de yapay kaya tırmanışı yapıyorlar.

Çocukları sürekli gözlemleyen, bu gözlemler sırasında notlarını alan, birbirleriyle paylaşan, gelişmeye, öğrenmeye her daim açık öğretmenlerimiz çocuklarımızın oyun arkadaşları ve eğitim yolculuğundaki rehberleri. Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin Bodrum’da kurduğu Öğretmen Köyü hem bizim öğretmenlerimize hem de Türkiye’nin dört yanından gelen devlet ve özel okul öğretmenlerine eğitimler vererek destek oluyor. Öğretmenlerimiz şiddetsiz iletişim, pozitif disiplin, çocuk hakları gibi konularda aldıkları temel eğitimleri tatillerde kendi seçtikleri seminerler ve yurtdışı ziyaretleriyle destekliyorlar.

Çocukların gitmeye can attıkları, mutlu ve sorumlu bireyler olarak gelişebildikleri bir okul için yola çıkmıştık. Okulumuz ikinci yılını sürerken dayanışmayla büyüyen bir topluluk olduk. Bodrum Mutlu Keçi İlkokulu, İzmir Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi, İstanbul Koşan Kaplumbağalar Erken Çocukluk Merkezi ve okullarını açma yolunda ilerleyen Eskişehir, Çanakkale, Ayvalık, Urla, Kaş kooperatifleriyle büyük bir eğitim ağının parçasıyız. Yeni hedefimiz Ankara’da bir ortaokul kurmak. Dayanışmayla her şey mümkün!

Telefon: 0531 881 1770

Web: www.bbomankara.org

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır.

– BBOM ilke ve değerlerine inanmak.

– Mesleki Yeterlilik: Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.

– Alan Yeterliliği: BBOM Okulunda inter-disipliner bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

– Genel Yeterlilik: BBOM okulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.

– Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. İş deneyimi artı değer olmakla birlikte, henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM Okullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyime sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

1.AŞAMA: İlan & Başvuru

Başvuru Formu BBOM Derneği’nin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulabilmektedir.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri,  BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alan kişiler dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Başvurular, 12 Ekim 2017 Saat 23.59‘a kadar gönderilebilecektir. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin geçerli formasyonu olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir.

Değerlendirmeye alınmayan başvuru sahipleri e-posta aracılığı ile bilgilendirilecektir.

2.AŞAMA: Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan özgeçmişler ve niyet mektupları BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak Seçici Kurul tarafından okunacak ve değerlendirecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

3.AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

Seçici Kurul tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler –önceden belirlenen değerlendirme kıstasları çerçevesinde yapılandırılmış olarak– bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Hangi pozisyon için mülakat yapılacağına bağlı olarak ekipte psikoloji, pedagoji, insan kaynakları, eğitim bilimleri, program geliştirme gibi alanlardan çalışanlar yer alacaktır. Mülakatlar sonucunda, komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile Seçici Kurul’a aktarılacaktır.

4.AŞAMA: Son Görüşme

Seçici Kurul tarafından, komisyondan aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi’nin çalışanlara sağlayacağı olanaklar, istihdam koşulları, okulun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. Seçici Kurul, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından Meraklı Kedi’nin gereksinimleri doğrultusunda okulun çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Ekim

Değerlendirme Süreci: 12-15 Ekim

Mülakatlar: 12-18 Ekim

İşe Başlama Tarihi: 23 Ekim

 

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Meraklı Kedi’ de çalışmak istiyorsanız; aşağıdaki bilgileri okuyup, bağlantıda yer alan formu doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.