Başka Bir Okul Mümkün! Biz’in hikâyesine en başından başlamak, bizi tanımlamak için elzem. Çünkü bugün “biz” dediğimizde, ebeveynlerden öğretmenlere, çocuklardan aktivistlere, eğitim bilimcilerden çeşitli uzmanlara kadar, Türkiye’deki eğitim meselesiyle derdi olan, konuşup kararmaktan usanmış, geniş bir topluluktan bahsediyoruz. “Başka Bir Okul Mümkün” girişimi bir grup anne, baba ve eğitimcinin içlerini yakan eğitim sorunlarıyla yüzleşme, yakınma, iç dökme sürecinin bir ürünü olarak gelişti. Yakınmanın ötesine geçerek bir alternatif yaratmanın gereğiyle, 2009 Sonbaharından itibaren ön hazırlıklara başlayan küçük bir grubun, 2010 başında, Türkiye’de eğitim anlayışı ve uygulamalarına dair benzer kaygıları başlayan daha geniş bir gruba yaptığı çağrının ardından BBOM girişimi oluştu. İlk dönem, bir araya gelme ve girişimin manifestosu diyebileceğimiz temel ilke, değer ve hedeflerimizin belirlenmeye başladığı bir süreçti… İlk günden itibaren, sürecin kendisinin de kurulacak okulun ilkeleri açısından belirleyici olduğunun farkındaydık. Bu nedenle, BBOM’un ilkelerini oluştururken, bu girişime destek olan, emek veren herkesin sözünü ortaklaştırmaya olağanüstü bir çaba sarf ettik. 2010 Kasım ayında Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin de kurulmasıyla beraber, temel ilke ve değerler doğrultusunda BBOM okulunun hayata geçmesi yolunda önemli adımların atıldığı bir döneme girdik. BBOM Derneği olarak adım adım, hem BBOM modelinin geliştirilmesi hem de BBOM okulunun hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Farklı eğitim modellerinin incelenmesinden, yeni bir model arayışına, farklı çalışma gruplarının oluşturulmasından, yeni gönüllülerin BBOM girişimine katılma yollarının açık tutulmasına kadar bir dizi çalışma yürütüldü. Bütün bu çalışmalarda gönüllülük esastı. Bu sürece emek veren herkes, artan iş yükü ile baş edecek farklı yollar geliştirdi. Kimi zaman toplantılar çocukların uyku saatlerine göre ayarlandı, kimi zaman aramızdan gönüllüler çocukların bakımını üstlendi, kimi zaman da çoluklu çocuklu gerçekleştirdiğimiz toplantıların yanı sıra piknikler, kahvaltılar, yaz kampı gibi etkinliklerde BBOM okulu için enerji toplandı. Nitekim BBOM Derneği koltuğunun altında birkaç karpuz taşımaya çalışan, çoğunluğu iyi ya da kötü kamusal eğitim olanaklarından yararlanma imkanı bulmuş ücretli çalışan ebeveynler ve gönüllülerden oluşmaktaydı. Zaman herkes için zor bulunan, ancak demokratik, eşitlikçi ve alternatif bir eğitim için seferber edilmesi elzem olan bir şeydi. Bu inanç ve birliktelik, ülkemizdeki eğitim gerçekliğinin yakıcı sorunlarıyla baş etmenin tek yoluydu hepimiz için. Modelimiz geliştikçe, BBOM okulu da hepimizin tahayyülünde cisimleşmeye başlamıştı. Önemli konularda tematik olarak düzenlenen çalıştaylarla karar alma süreci hızlandırılıyor, konu ile ilgili uzmanlar toplantılara davet ediliyordu. BBOM Derneği üyelerinin gönüllü emeğiyle yürüttüğümüz çalışmaların bizi taşıdığı noktada artan iş yükünü salt gönüllü emek üzerinden karşılayamaz duruma geldik ve bir profesyonel emeğe duyulan ihtiyaç belirginlik kazandı. 2011 yazında, aramızdan bir arkadaşımız, BBOM koordinatörü olarak profesyonel çalışmaya başladı. Yine aynı dönemlerde, büyük ölçüde gönüllü desteği ve finansmanı ile Beşiktaş’taki ofisimize taşındık. Çalışma grubu toplantıları ve tanıtım toplantıları bu süreçte kurumsallaştı. Bu kurumsallaşma süreci ile kurulması her geçen gün daha da yakınlaşan BBOM okullarının yoğun hazırlık aşaması ve bürokratik gereklilikler bizleri, girişimin başından beri sürdürdüğü katılımcılık ve açıklık ilkelerinden taviz vermeden BBOM Derneğinin yasal çerçevesinde örgütlenme aşamasına getirdi ve BBOM Derneğinin yürütme, denetim ve danışma kurulları oluşturuldu. Yine 2011 yazında BBOM Derneği Bodrum temsilciliğinin temelleri atıldı. Okullarımız daha bir canlı, daha bir elle tutulur artık. BBOM Derneği çatısı altında örgütlenen girişimin kimlerden oluştuğunu ise kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Girişim üyelerinin yarısı BBOM modeline inanan, çocuklarını BBOM okulunda okutmak isteyen ebeveyn gönüllüler, diğer yarısını ise bu modelin bir şekilde hayata geçmesi için çalışan ebeveyn olmayan gönüllüler… Topluluk içerisinde uzmanlık alanı eğitim olan katılımcıların oranı % 30’un üzerinde. Bu grubun içerisinde, öğretmenler, eğitim işiyle ilgili akademisyenler var. Dolayısıyla BBOM, ne yalnızca bir ebeveyn girişimi, ne profesyonel bir eğitim grubu, ne de yalnızca eğitim ile derdi olan bir aktivist grubu. Bunların hepsini bir arada bulunduruyor. BBOM modelinin hayata geçirilmesi yolundaki enerjisini ve dinamiğini tam da buradan alıyor. Kendilerini büyük ölçüde kamusal eğitimin verdiği olanaklar ile gerçekleştirebilmiş olan, Türkiye’deki eğitim sisteminin yaralarını da kamusal eğitim olanaklarını da bir arada yaşamış, dolayısıyla herkes için nitelikli, demokratik ve eşitlikçi bir eğitimi önüne yakıcı bir sorun olarak koyan, Türkiye’nin hemen her yerinden destekçisi olan kocaman bir grubuz biz.

berna-dundaralpBerna Dündaralp Oğlumun yuvaya başlama yaşının geldiği dönemde, eğitimin güncel durumuyla ilgili düşünmeye ve bilgi sahibi olmaya başladım. Devam eden süreçte paralel endişeleri taşıdığımız ve ‘başka bir okulun mümkün’ olduğuna inananlarla tanıştım, beni de inandırdılar ve 2012 yılı başından beri bu oluşumun amacına yönelik mimar, anne olarak katkılarda bulunmaya çalışıyorum.

burak-ulmanBurak Ülman 1969 Ankara doğumluyum. Sırasıyla Çankaya İlkokulu, İstanbul Saint Joseph Fransız Erkek lisesi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi yüksek lisans programı ve Sussex Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora programını tamamlayarak 30 yıl boyunca eğitim sisteminin her aşamasından geçerek hâkim sorunların neredeyse hepsine maruz kaldım. Yetmiyormuş gibi Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde akademisyen rolünü oynadım. Bu düzenin eğitim anlayışıyla derdim var ve başından beri -ve sonuna kadar- Başka Bir Okul Mümkün demekteyim. Doğanın çocuğu, Emir ve Nadir’in babasıyım

cigdem-calikÇiğdem Çalık Ege Üniversitesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Ne istediğimi fark ederek değil, ne istemem gerektiğini öğrenerek geçirdiğim eğitim süreci bu okulun var olmasını gönülden istemem için elbette en büyük sebep. İşte bu yüzden heyecanla Başka Bir Okul Mümkün diyorum.

demet-atagunDemet Atagün 1988 yılının eylül ayında yeşilin her renginin hâkim olduğu Hemşin köyü olan Oce’de doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Rize’de tamamladıktan sonra MSGÜ Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Eğitimim boyunca çalışkan bir öğrenci olmak yerine faaliyetten faaliyete koşan bir öğrenci olmayı tercih ettim. Üniversitede TOG ile tanışarak ve bir çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak “eleştirmek için değil değiştirmek için” sloganını içselleştirdim. Şimdi ise öğrencilerini her yönden destekleyen ve geliştiren çok yönlü bir rehber olmaya çalışıyorum. Bu amaçlarım doğrultusunda Başka Bir Okul Mümkün diyorum.

gozde-durmusGözde Durmuş Dershaneye başladığımda 10 yaşındaydım. Tam sekiz yılım sınavlara hazırlanarak geçtikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdim ve 2007 yılında “Ben bu mesleği yapmayacağım” diyerek (ne kadar tanıdık değil mi?) mezun oldum. Lisans eğitimi sırasında tanıştığım BUSOS’ta (Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü) sivil toplum alanına bulaştım ve çocuklarla yapılan farklı projelerde gönüllülük yaptım. İşte bu bulaşma mezuniyetimden sonra ne yapmak istediğime karar vermeme neden oldu. 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde çalışıyorum. Aynı Üniversitede Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı’nda tez çalışmama devam ediyorum. Çocuk hakları, eğitim, çocuk katılımı, çocuk hakları eğitimi alanında araştırmaya ve çalışmaya çalışıyorum. Bu çalışmalarımı somutlaştıracağına inandığım “Başka Bir Okulun Mümkün olabilmesi” için buradayım.

handan-saatcioglu-gursesHandan Saatçioğlu Gürses Önce doğum, sonra eğitim… Ha bir de meslek. Kendimizi böyle tanıtıyoruz, değil mi? 1973 İstanbul doğumluyum. Boğaziçi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisansımı tamamlamadan, dümeni grafik tasarıma kırdım. Yani alaylı dediklerindenim. Bilgiye, hayat boyu öğrenmeye sonuna dek inanıyorum. Şu anda 4 yaşında olan kızım Maya’yı evden işe, kıtadan kıtaya koştura koştura büyütürken çok şey öğrendim. Eğmeyen, eğelemeyen, yalnızlaştırmayan bir eğitim istiyorum. Sadece kızım için değil, bütün yaşdaşları için Başka Bir Okul Mümkün olsun diyorum.

ismet-akcaİsmet Akça 1973, Almanya doğumluyum. 38 yıllık hayatımın 26 yılı ilkokul ve doktora eğitimi arasında öğrenci olarak, son 13 yılı da eğitimci olarak geçti. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesiyim. “Başka Bir Dünya Mümkün” dediğim için hayatım bu dünyanın inşasına katkıda bulunmakla da geçiyor. Bu katkıyı hayatımın büyük kısmını kapsamış olan eğitim alanında, Eğitim Sen’de sendikal mücadele ile vermeye çalışıyorum. 3 yaşındaki oğlum Güney Deniz’le beraber başka bir dünyada yaşamanın aynı zamanda başka bir okulu mümkün kılarak gerçekleşebileceğine inandığımdan “Başka Bir Okul Mümkün” girişiminin başlatıcılarından oldum. Başka bir okul, eğitim ve hayat başta tüm çocukların ve hepimizin hakkı.

pinar-uyan-semerciPınar Uyan Semerci 1975 İstanbul doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda öğretim üyesiyim. Aynı üniversitede Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin de faaliyetlerini yürüten Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde de çalışmaktayım. Adalet, sosyal haklar, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, iyi olma hali, göç ve yoksulluk konularını araştırmakta ve çalışmaktayım. Bu başlıkların hepsi, kızım Mercan için olduğu kadar, dünyadaki tüm çocuklar için bir başka okul ve bir başka dünya fikriyle örtüşmekte ve bu yüzden de Başka Bir Okul Mümkün olsun diye elimden geleni yapmaktayım.

senem-yildizSenem Yıldız 1976’da İstanbul’da doğdum. Bir öğretmen çocuğu olarak beş yaşından önce tanıştım okul, sınıf, siyah önlük, karatahta kavramlarıyla. Daha sonra ortaokul, lise, üniversite ve sonrasında Amerika’da yaptığım yüksek lisans ve doktorayla eğitim sistemin her aşamasından geçtim (yoksa maruz kaldım mı demeli?). Bugün hala Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak eğitimin bir parçası olmaya devam ediyorum. 3,5 yaşındaki Neva’nın annesiyim. Annelik deneyimiyle birlikte, bu kadar yakından tanıdığım mevcut eğitim sisteminin sunduğu tektipleştirici, dayatmacı, bürokratik ortamlardan yana kaygılarım daha da arttı. Özgürleştirici ve özgünleştirici bir eğitimin sadece kendi kızımın değil tüm çocukların en temel hakkı olduğunu düşünüyor ve bu nedenle “başka bir okul”la başlayarak “başka bir dünya”nın mümkün olması için elimden geleni yapmak istiyorum.

yuksel-tur-kiziltugYüksel Tür Kızıltuğ 35 yaşındayım, özel bir şirkette çalışıyorum, 3 yaşında bir kızım var. BBOM projesinin başlangıcından bu yana içinde olan / destek verenlerden birisiyim. Başlangıçta, kızımın gelecekte alacağı tektipleştirici ve ezberci eğitimden duyduğum endişe ve “ne yapabilirim” duygusu ile yola çıkmıştım, şimdi ise giderek büyüyen ve yayılan bir toplumsal sorumluluk projesi ve yepyeni bir okul modeli inşa etmekte olduğumuzu düşünüyorum.