BBOM Ankara İdari Koordinatörünü Arıyor!

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Meraklı Kedi’de idari koordinatör olmak istiyorsanız  aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra sizi niyet mektubunuzu (BBOM Ankara Meraklı Kedi İlkokulu’nda idari koordinatör olmayı neden istiyorsunuz, bir kooperatif okulunda böyle bir pozisyonda çalışmak sizin için ne anlam ifade ediyor ve nasıl bir katkı sunabilirsiniz) ve özgeçmişinizi ankara@baskabirokulmumkun.net adresine göndermeye davet ediyoruz.

 

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak detaylı açıklamalara erişebilirsiniz.

Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim Kooperatifi ve Meraklı Kedi İlkokulu

Bizler çocukların sesini duyan, onları dinleyen aileler, eğitimciler ve gönüllüler olarak 2013 yılında bir araya geldik. Amacımız mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak, yaşadığımız coğrafyaya özgü eğitim çözümlerini hayata geçirmekti. Bu amaçla önce ufak gruplar halinde buluşmaya, hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi konuşmaya başladık. Zamanla sayımız arttı, okulumuzu kurabilmek için bina arayışına giriştik. Tam da istediğimiz gibi tek katlı, bahçeli, koyun, inek, horoz seslerinin ortasında bir okul binasını İncek’te bulduk. 2014 yılında eğitim kooperatifimizi kurarak bu binayı kiraladık ve çalışmalara başladık. Kah duvar boyadık, kah sıra taşıdık. Dayanışmayla büyüyen topluluğumuz, aramıza katılan öğretmenlerimizle güçlendi. Eylül 2015’te çocukların verdiği adıyla Meraklı Kedi İlkokulu’nu açtık. İlk yıl 28 olan çocuk sayısı, ikinci yılımızda 40’a ulaştı. Okulumuzda 4 ve 5 yaş ana sınıfları, birinci ve ikinci sınıflar var. Öğretmen başına düşen çocuk sayısı en fazla 12 olacak şekilde okulumuza kayıt alıyoruz. Ticari kar amacı gütmeyen kooperatifimizde okulun tüm giderleri aileler arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Her aileden bir kişinin kooperatif üyesi olduğu topluluğumuzda herkes eşit söz ve oy hakkına sahip. Aynı demokratik yönetim ilkesi, sınıf çemberleri ve okul meclisiyle okulda da yaşıyor. Çocukların haklarını bilmeleri, duyulmaları, yetişkinlerle ve akranlarıyla öz güvenle konuşabilmelerini bu katılımcı yapıya borçluyuz. Çocuklarımız her sabah ve akşam sınıf çemberlerinde duygu ve ihtiyaçlarını anlatıyor; haftada bir kez yapılan ve gündemini oluşturabildikleri mecliste de okula dair konuları tartışıyorlar. Kendi gündemlerine sıra gelmediği de oluyor, meclis gündeminden sıkıldıkları da. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için deneyim kazanıyorlar. Ödül-ceza sisteminin uygulanmadığı Meraklı Kedi’de, öğretmenlerimiz sınıf anlaşmaları ve Çatışma Çözümü mekanizmasıyla ortak bir okul kültürü oluşturmaya çalışıyorlar.

Okulumuzda ekolojik denge ilkemize uygun olacak şekilde yerel üreticilerden, olabildiğince doğal ve sağlıklı beslenmeyi destekliyoruz. Bostan atölyeleri, kompost ve güneş enerjisinden elektrik üretme gibi projelerimiz gönüllülerimiz ve destekçilerimiz sayesinde hayata geçiyor. Bu projelerle çocukların erişilebilir ve sürdürülebilir ekolojik çözümlerin varlığından haberdar olmalarını amaçlıyoruz.

Akademik olarak MEB kazanımlarını izleyen Meraklı Kedi’de çocuklar kazanımları alma hızlarını kendileri belirliyorlar. Ana sınıfında aynı anda dört ayrı merkezde çalışan çocuklar görmek mümkün. İlkokul 1 ve 2. sınıflardaysa çocuklar Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe gibi klasik konuları öğretmenleriyle belirledikleri aktivitelerle bazen sınıfta, bazen bahçede, bazen gezide öğreniyorlar. Öğle yemeğine kadar kendi yaş gruplarıyla beraberken yemekten sonra seçtikleri atölyelerde her yaş grubu bir arada oluyor. Çocuklarımız sanat, bilim, spor gibi alanlarda öğretmenlerimizin, gönüllülerimizin, ebeveynlerin ve bazen de kendilerinin açtığı atölyelerde börek sarıyor, deney yapıyor, tohum ekiyor, hikâye canlandırıp bazen de yapay kaya tırmanışı yapıyorlar.

Çocukları sürekli gözlemleyen, bu gözlemler sırasında notlarını alan, birbirleriyle paylaşan, gelişmeye, öğrenmeye her daim açık öğretmenlerimiz çocuklarımızın oyun arkadaşları ve eğitim yolculuğundaki rehberleri. Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin Bodrum’da kurduğu Öğretmen Köyü hem bizim öğretmenlerimize hem de Türkiye’nin dört yanından gelen devlet ve özel okul öğretmenlerine eğitimler vererek destek oluyor. Öğretmenlerimiz şiddetsiz iletişim, pozitif disiplin, çocuk hakları gibi konularda aldıkları temel eğitimleri tatillerde kendi seçtikleri seminerler ve yurt dışı ziyaretleriyle destekliyorlar.

Çocukların gitmeye can attıkları, mutlu ve sorumlu bireyler olarak gelişebildikleri bir okul için yola çıkmıştık. Okulumuz ikinci yılını sürerken dayanışmayla büyüyen bir topluluk olduk. Bodrum Mutlu Keçi İlkokulu, İzmir Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi, İstanbul Koşan Kaplumbağalar Erken Çocukluk Merkezi ve okullarını açma yolunda ilerleyen Eskişehir, Çanakkale, Ayvalık, Urla, Kaş Kooperatifleriyle büyük bir eğitim ağının parçasıyız. Yeni hedefimiz Ankara’da bir ortaokul kurmak. Dayanışmayla her şey mümkün!

Telefon: 0531 881 1770

Web: www.bbomankara.org

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır.

 • BBOM ilkelerini benimseyecek ve BBOM ailesinin bir parçası olmaya istekli
 • Kooperatif çalışma grupları (idari, finans, proje, inşaat, beslenme, tanıtım vb) ile eş güdüm içinde çalışılması
 • Okul temizlik ve düzeni ile mutfak işlerinin takibi ve koordinasyonu
 • Lisans mezunu
 • Yeniliklere ve öğrenmeye açık
 • Daha önce benzer bir pozisyonda en az 2 yıl deneyimli
 • MS Ofis programlarını etkin kullanabilen
 • Organizasyon ve iletişim becerileri kuvvetli
 • Tercihen B sınıfı ehliyeti olan
 • Geçmiş iş tecrübelerinden 2 adet referans gösterebilecek
 • Tercihen yabancı dil bilen
 • Ofisteki günlük işleyişten sorumlu olmak
 • Kayıtları ve aidatları takip etmek ve arşivlemek
 • Hizmet personelini koordine etmek
 • Okul alışverişinden sorumlu olmak
 • Günlük harcamaları ve ön muhasebeyi tutmak
 • İdari konularda yazışmaları yürütmek ve arşivlemek
 • Okula ve kooperatife tanıtım ve toplantı organizasyonlarında lojistik destek sağlamak
 • Kooperatif çemberlerine katılmak ve kararları takip etmek

1.AŞAMA: İlan & Başvuru 

Başvurularınız için niyet mektubunuzu (BBOM Ankara Meraklı Kedi İlkokulu’nda idari koordinatör olmayı neden istiyorsunuz, bir kooperatif okulunda böyle bir pozisyonda çalışmak sizin için ne anlam ifade ediyor ve nasıl bir katkı sunabilirsiniz) ve özgeçmişinizi ankara@baskabirokulmumkun.net adresine gönderebilirsiniz.

2.AŞAMA: Öz geçmiş Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan öz geçmişler ve niyet mektupları BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi tarafından değerlendirilecektir.

 

İşe Başlama Tarihi: Eylül 2017

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Meraklı Kedi’ de idari koordinatör olarak çalışmak istiyorsanız; belirtilen pozisyona başvurmak için niyet mektubunuzu (BBOM Ankara Meraklı Kedi İlkokulu’nda idari koordinatör olmayı neden istiyorsunuz, bir kooperatif okulunda böyle bir pozisyonda çalışmak sizin için ne anlam ifade ediyor ve nasıl bir katkı sunabilirsiniz) ve özgeçmişinizi ankara@baskabirokulmumkun.net adresine gönderebilirsiniz.