BBOM Ankara Meraklı Kedi İlkokulu İngilizce Öğretmenini Arıyor!

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Meraklı Kedi Anasınıfları ile yarı zamanlı olarak çalışacak,

  • Çocuk merkezli yaklaşımı benimsemiş, demokratik, eşitlikçi bir ortamda çalışmak isteyen,
  • Anasınıflarına yönelik ders planlarını, materyallerini ve etkinliklerini oluşturacak ve uygulayacak,
  • Çocukların katılımını değerlendirecek ve geliştirecek,
  • Çocukların sosyo- duygusal gelişimlerine olumlu katkılar koymaya hevesli,
  • Çocuklara şefkatle, sabırla ve yaratıcı çözümlerle yaklaşacak,
  • İngilizce öğretmeye farklı bir kültür tanıma başlığı ile yaklaşacak,

İngilizce Öğretmenini Arıyor.

Başvurmak için;

https://goo.gl/forms/7r0jaUJatwou5c8D3

Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim Kooperatifi ve Meraklı Kedi İlkokulu

Bizler çocukların sesini duyan, onları dinleyen aileler, eğitimciler ve gönüllüler olarak 2013 yılında bir araya geldik. Amacımız mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak, yaşadığımız coğrafyaya özgü eğitim çözümlerini hayata geçirmekti. Bu amaçla önce ufak gruplar halinde buluşmaya, hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi konuşmaya başladık. Zamanla sayımız arttı, okulumuzu kurabilmek için bina arayışına giriştik. Tam da istediğimiz gibi tek katlı, bahçeli, koyun, inek, horoz seslerinin ortasında bir okul binasını İncek’te bulduk. 2014 yılında eğitim kooperatifimizi kurarak bu binayı kiraladık ve çalışmalara başladık. Kah duvar boyadık, kah sıra taşıdık. Dayanışmayla büyüyen topluluğumuz, aramıza katılan öğretmenlerimizle güçlendi. Eylül 2015’te çocukların verdiği adıyla Meraklı Kedi İlkokulu’nu açtık. İlk yıl 28 olan çocuk sayısı, ikinci yılımızda 40’a ulaştı. Okulumuzda 4 ve 5 yaş anasınıfları, ilkokul sınıfları var. Öğretmen başına düşen çocuk sayısı en fazla 14 olacak şekilde okulumuza kayıt alıyoruz. Ticari kar amacı gütmeyen kooperatifimizde okulun tüm giderleri aileler arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Her aileden bir kişinin kooperatif üyesi olduğu topluluğumuzda herkes eşit söz ve oy hakkına sahip. Aynı demokratik yönetim ilkesi, sınıf çemberleri ve okul meclisiyle okulda da yaşıyor. Çocukların haklarını bilmeleri, duyulmaları, yetişkinlerle ve akranlarıyla özgüvenle konuşabilmelerini bu katılımcı yapıya borçluyuz. Çocuklarımız her sabah ve akşam sınıf çemberlerinde duygu ve ihtiyaçlarını anlatıyor; haftada bir kez yapılan ve gündemini oluşturabildikleri mecliste de okula dair konuları tartışıyorlar. Kendi gündemlerine sıra gelmediği de oluyor, meclis gündeminden sıkıldıkları da. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için deneyim kazanıyorlar. Ödül-ceza sisteminin uygulanmadığı Meraklı Kedi’de, öğretmenlerimiz sınıf anlaşmaları ve çatışma çözümü mekanizmasıyla ortak bir okul kültürü oluşturmaya çalışıyorlar.

Okulumuzda ekolojik denge ilkemize uygun olacak şekilde yerel üreticilerden, olabildiğince doğal ve sağlıklı beslenmeyi destekliyoruz. Bostan atölyeleri, kompost ve güneş enerjisinden elektrik üretme gibi projelerimiz gönüllülerimiz ve destekçilerimiz sayesinde hayata geçiyor. Bu projelerle çocukların erişilebilir ve sürdürülebilir ekolojik çözümlerin varlığından haberdar olmalarını amaçlıyoruz.

Akademik olarak MEB kazanımlarını izleyen Meraklı Kedi’de çocuklar kazanımları alma hızlarını kendileri belirliyorlar. Anasınıfında aynı anda dört ayrı merkezde çalışan çocuklar görmek mümkün. İlkokul sınıflarındaysa çocuklar Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe gibi dersleri öğretmenleriyle belirledikleri aktivitelerle bazen sınıfta, bazen bahçede, bazen gezide öğreniyorlar. Öğle yemeğine kadar kendi yaş gruplarıyla beraberken, yemekten sonra seçtikleri atölyelerde her yaş grubu bir arada oluyor. Sanat, bilim, spor gibi alanlarda öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz, ebeveynler ve bazen de çocuklar tarafından açılan atölyelerde börek sarıyor, deney yapıyor, tohum ekiyor, hikâye canlandırıp bazen de yapay kaya tırmanışı yapıyorlar.

Çocukları sürekli gözlemleyen, bu gözlemler sırasında notlarını alan, birbirleriyle paylaşan, gelişmeye, öğrenmeye her daim açık öğretmenlerimiz çocuklarımızın oyun arkadaşları ve eğitim yolculuğundaki rehberleri. Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin Bodrum’da kurduğu Öğretmen Köyü hem bizim öğretmenlerimize hem de Türkiye’nin dört yanından gelen devlet ve özel okul öğretmenlerine eğitimler vererek destek oluyor. Öğretmenlerimiz şiddetsiz iletişim, pozitif disiplin, çocuk hakları gibi konularda aldıkları temel eğitimleri tatillerde kendi seçtikleri seminerler ve yurtdışı ziyaretleriyle destekliyorlar.

Çocukların gitmeye can attıkları, mutlu ve sorumlu bireyler olarak gelişebildikleri bir okul için yola çıkmıştık. Okulumuz dördüncü yılına girerken dayanışmayla büyüyen bir topluluk olduk. İzmir Renkli Orman, İstanbul Koşan Kaplumbağalar, Eskişehir Uçan Bisiklet, Çanakkale Bilge Leylek  ve okullarını açma yolunda ilerleyen Ayvalık, Urla, Kaş kooperatifleriyle büyük bir eğitim ağının parçasıyız. Yeni hedefimiz Ankara’da bir ortaokul kurmak. Dayanışmayla her şey mümkün!

Web: www.bbomankara.org

 

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır.

– BBOM ilke ve değerlerine inanmak.

– Mesleki Yeterlilik: Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.

– Alan Yeterliliği: BBOM Okulunda inter-disipliner bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

– Genel Yeterlilik: BBOM okulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.

– Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. İş deneyimi artı değer olmakla birlikte, henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM Okullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyime sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

Bu ölçütlere ek olarak materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak da BBOM Okulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde artı değerlerdir.

Belirlenecek BBOM Okulu çalışanlarının en az birinin özel eğitim gereksinimi olan çocuklarla deneyimi olması ve en az birinin öğretim teknolojileri ile ilişkisinin çocuklara rehberlik edecek düzeyde olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu ölçütler de artı değer olarak değerlendirilecektir.

İngilizce Öğretmeni alternatif eğitim uygulamaları konusunda bilgili, erken dil eğitimi konusunda deneyimli kişilerden tercih edilecektir.

  • İngilizce Öğretmenleri

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Meraklı Kedi’ de çalışmak istiyorsanız; aşağıdaki bilgileri okuyup,  formu doldurmanızı rica ederiz.

Başvurmak için;

https://goo.gl/forms/7r0jaUJatwou5c8D3