BBOM İstanbul Girişimi Çalışmalarına Başladı

İstanbul Öncü Grubu
BBOM İstanbul öncü grubu 3. toplantısını yaptı.

İstanbul’da kooperatif ya da kooperatifler kurmak, okul ya da okullar açmak amacıyla bir araya gelen İstanbul BBOM Öncü Grubu 12 Mart Perşembe günü 3. kez toplandı.

Ağırlıklı olarak 22 Şubatta alınan eğitimin konuşulup tartışıldığı toplantıda derneğe üye olacak 6 kişinin de adı belirlendi. Ayşe Musal, Binnaz Sönmez Dursun, Ebru Küner, Emrah Küner, Kerem Akalın, Kenan Solmaz, Mehmet Soycan, Mine Akıncı, Serçin Baştürk Duran ve Tuğçe Peker’in katıldığı toplantıda kooperatif içinde iş bölümü yapmak üzere, öngörülen ana birimlerin şu biçimde olmasına karar verildi:

– Bilgi Bankası: güncel Bilgilerin gdrive üzerinden tüm kooperatif üyeleri ile paylaşılması,

– Eğitim birimi: Eğitim ile ilgili araştırmalar, eğitmenlerin seçimi, kooperatif içi eğitimler, derneğin eğitim faaliyetlerinden faydalanma,

– Finans: Fizibilite raporlarının incelenmesi, yeni oluşum için fizibilite raporu hazırlanması, kaynakların değerlendirilmesi, bankalarla ilişkiler vb.

– İç İletişim: Kooperatif içinde açık iletişim modelinin tesis edilmesi, herkesin anında bilgilendirilmesi, açık iletişim modelinin teşvik edilmesi,

– Dış İletişim: Dijital platformalarda kooperatifin ve İstanbul BBOM’un temsili, Halkla ilişkiler, bülten hazırlanması, sunum hazırlanması, Kurumsal İletişim-direkt iletişim,

– Mekan ve Malzeme Satınalma : Mekanın araştırılması, bulunması, içindeki ekipmanların satın alınması,

– Bilgi Teknolojisi: Teknolojik gelişmelerin sisteme entegre edilmesi, teknolojik desteğin sağlanması,

– Dönüşümlü görevler: yazmanlık, moderatörlük…
Ayrıca işlerin daha hızlı yürütülmesi, yapılanların değerlendirilmesi ve bölgelerde yerel tanışma etkinliklerine hazırlık yapılması amacıyla bundan sonra toplantıların haftalık olması kararlaştırıldı. Bu oluşum içinde yer almak isteyenler her hafta perşembe günü yapılan toplantılara veya iletişim kurmak için Facebook grup sayfasına katılabilir.