BBOM Model Geliştirme Çemberi Bülteni-Nisan 2018

MODEL GELİŞTİRME ÇEMBERİ NASIL OLUŞTU?

2009 yılında fikirsel temelleri atılan Başka Bir Okul Mümkün Derneği, 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kuruldu. 2010 yılı başında toplu buluşmalarına başlayan gönüllü grup, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmak üzere çalışmalara başlamış oldu.

 Öncelikle temel ilkeleri üzerinde uzlaşan grup sayısı giderek genişleyen gönüllülerin emeğiyle Türkiye’ye özgü bir model oluşturmak amacıyla var olan metotları, dünyadan modelleri, alternatif okul örneklerini ve bağımsız uygulamaları inceledi, araştırdı ve bu örneklerden ilham aldı. Bu çalışmaların sonucunda; Alternatif Eğitim, Demokratik Yönetim, Ekolojik Duruş ve Özgün Finansman eksenlerine dayanan, Türkiye’ye özgü bir model geliştirildi.

BBOM Modelini hayata geçiren ilk okul Mutlu Keçi oldu. Eğitim-öğretim hayatına dört yıl devam eden Mutlu Keçi İlkokulu, biriktirdiği deneyim ve iyi örneklerle farklı yerellerde BBOM Modelini uygulamayı hedefleyen yeni açılacak okullara ilham oldu. Aşağıdaki sıralanan okullara önümüzdeki yıllarda yenileri de eklenecek.

 

Farklı yerellerde hızla yeni okulların açılması; bugüne dek BBOM Derneği’nin farklı bileşenleri ile gerçekleştirilen iletişim ve öğrenme deneyimleri; BBOM Öğretmen Köyü’nün organik bir öğrenme topluluğu olarak verdiği ilham; 2016 tarihli BBOM İVME çalıştayının sonucunda BBOM Derneği’nin vizyonunu “Katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları” olarak revize etmesi gibi gelişmeler BBOM Modelinin aslında neye hizmet ettiği ve nasıl hayata geçtiği sorularına geri dönme ihtiyacını doğurdu.

BBOM Modeli’nin ortaya çıkmasından bugüne dek uygulayıcılarına verdiği güç ve ilham bugün gelinen noktada modelin BBOM’un farklı bileşenlerinde ve BBOM Öğretmen Köyü aracılığı ile herhangi bir öğrenme ortamında uygulanabilir kıldı. Böyle bir etkinin ilgi, özen ve daha çok çalışmayı; biriktirmeyi gerektirdiği düşüncesiyle BBOM Derneği 2017 tarihli İVME çalıştayında model geliştirmeye odaklanmaya karar verdi.

İVME’de alınan kararlar sonucunda bir BBOM model geliştirme organizasyon çemberi kuruldu. Bu çember birden fazla bir araya gelerek sosyokrasi yapısına göre çalışacak olan BBOM model geliştirme çemberinin vizyonunu, misyonunu, çalışma alanlarını (alt çemberler) ve bu çemberlerin sorumlularını belirledi.

Organizasyon çemberi; o dönemde dernek yönetim kurulunda bulunan Alper, Bediz, Burak, Hakan ve Kevser; BBOMÖK koordinatörü Feyza, BBOM Okulları eski öğretmenleri Özenç ve Özge’den oluşuyordu.

Organizasyon çemberi, Şubat 2018’de gerçekleştirilen BBOM Derneği Genel Kurulu ardından işlevini tamamladığına kanaat getirerek çalışmaları BBOM Model Geliştirme Çemberi’ne devretti.

Aşağıdaki vizyon ve misyonu belirleyen ve çalışmayı “reflective” bir süreç olarak gören organizasyon çemberinin alt çemberleri; eylemek, dokümante etmek, üzerine düşünmek, geri bildirim mekanizmalarını çalıştırmak ve yeniden eylemek biçiminde döngüsel bir yapı ile çalıştı. Bu döngüsel yapının işletilmesinde yöntem olarak sosyokrasi benimsendi.

Model Geliştirme Çemberi’nin yapılanmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Vizyon: “Katılımcı ve barışçıl öğrenmeyi hedefleyen BBOM Modelinin uygulanması.”

Misyon: “BBOM Modelini hayata geçirmek için yöntem, araç, mekanizma, süreç tasarlamak, geliştirmek; dokümante etmek ve paylaşmak.”

Model Geliştirme Çemberinin alt çemberleri ve operasyon liderleri aşağıdaki gibi.:

Alternatif Eğitim Çemberi – Kevser

Demokratik Yönetim Çemberi – Özenç

Ekolojik Duruş Çemberi – Özge

Geri Bildirim Çemberi – Hakan

Özgün Finansman Çemberi – Burak

BBOM Model Geliştirme Çemberi genel operasyonu da Bediz yürütüyor.

Şu anda her alt çemberde BBOM Derneği yönetim kurulundan, BBOM Öğretmen Köyü topluluğundan, BBOM Okullarından, BBOM Derneği’nden ve BBOM Kooperatiflerinden bireyler bulunuyor. Birden fazla alt çemberde emek koyan arkadaşlarımız da var.

Vizyonu ve misyonu doğrultusunda; en genel anlamda BBOM Modelinin uygulamalarını; BBOM okulları, BBOM Öğretmen Köyü, yerellerle (BBOM Kooperatifleri) yapılan öğrenme çalışmaları, Türkiye’deki herhangi bir okul, sınıf veya farklı bir öğrenme alanında hayata geçirmeyi ve dokümante etmeyi hedefleyen BBOM Model Geliştirme Çemberi’nin bugüne kadar gerçekleştirdiklerini bu ilk bülten ile sizlere ulaştırıyoruz.