Başka Bir Okul Mümkün!

Biz’in hikâyesine en başından başlamak, bizi tanımlamak için elzem. Çünkü bugün “biz” dediğimizde, ebeveynlerden öğretmenlere, çocuklardan aktivistlere, eğitim bilimcilerden çeşitli uzmanlara kadar, Türkiye’deki eğitim meselesiyle derdi olan, konuşup kararmaktan usanmış, geniş bir topluluktan bahsediyoruz. "Başka Bir Okul Mümkün" girişimi bir grup anne, baba ve eğitimcinin içlerini yakan eğitim sorunlarıyla yüzleşme, yakınma, iç dökme sürecinin bir ürünü olarak gelişti. Yakınmanın ötesine geçerek bir alternatif yaratmanın gereğiyle, 2009 Sonbaharından itibaren ön hazırlıklara başlayan küçük bir grubun, 2010 başında, Türkiye’de eğitim anlayışı ve uygulamalarına dair benzer kaygıları başlayan daha geniş bir gruba yaptığı çağrının ardından BBOM girişimi oluştu. İlk dönem, bir araya gelme ve girişimin manifestosu diyebileceğimiz temel ilke, değer ve hedeflerimizin belirlenmeye başladığı bir süreçti… İlk günden itibaren, sürecin kendisinin de kurulacak okulun ilkeleri açısından belirleyici olduğunun farkındaydık. Bu nedenle, BBOM’un ilkelerini oluştururken, bu girişime destek olan, emek veren herkesin sözünü ortaklaştırmaya olağanüstü bir çaba sarf ettik.

2010 Kasım ayında Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin de kurulmasıyla beraber, temel ilke ve değerler doğrultusunda BBOM okulunun hayata geçmesi yolunda önemli adımların atıldığı bir döneme girdik. BBOM Derneği olarak adım adım, hem BBOM modelinin geliştirilmesi hem de BBOM okulunun hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Farklı eğitim modellerinin incelenmesinden, yeni bir model arayışına, farklı çalışma gruplarının oluşturulmasından, yeni gönüllülerin BBOM girişimine katılma yollarının açık tutulmasına kadar bir dizi çalışma yürütüldü. Bütün bu çalışmalarda gönüllülük esastı. Bu sürece emek veren herkes, artan iş yükü ile baş edecek farklı yollar geliştirdi. Kimi zaman toplantılar çocukların uyku saatlerine göre ayarlandı, kimi zaman aramızdan gönüllüler çocukların bakımını üstlendi, kimi zaman da çoluklu çocuklu gerçekleştirdiğimiz toplantıların yanı sıra piknikler, kahvaltılar, yaz kampı gibi etkinliklerde BBOM okulu için enerji toplandı. Nitekim BBOM Derneği koltuğunun altında birkaç karpuz taşımaya çalışan, çoğunluğu iyi ya da kötü kamusal eğitim olanaklarından yararlanma imkanı bulmuş ücretli çalışan ebeveynler ve gönüllülerden oluşmaktaydı. Zaman herkes için zor bulunan, ancak demokratik, eşitlikçi ve alternatif bir eğitim için seferber edilmesi elzem olan bir şeydi. Bu inanç ve birliktelik, ülkemizdeki eğitim gerçekliğinin yakıcı sorunlarıyla baş etmenin tek yoluydu hepimiz için.

Modelimiz geliştikçe, BBOM okulu da hepimizin tahayyülünde cisimleşmeye başlamıştı. Önemli konularda tematik olarak düzenlenen çalıştaylarla karar alma süreci hızlandırılıyor, konu ile ilgili uzmanlar toplantılara davet ediliyordu. BBOM Derneği üyelerinin gönüllü emeğiyle yürüttüğümüz çalışmaların bizi taşıdığı noktada artan iş yükünü salt gönüllü emek üzerinden karşılayamaz duruma geldik ve bir profesyonel emeğe duyulan ihtiyaç belirginlik kazandı. 2011 yazında, aramızdan bir arkadaşımız, BBOM koordinatörü olarak profesyonel çalışmaya başladı. Yine aynı dönemlerde, büyük ölçüde gönüllü desteği ve finansmanı ile Beşiktaş’taki ofisimize taşındık. Çalışma grubu toplantıları ve tanıtım toplantıları bu süreçte kurumsallaştı. Bu kurumsallaşma süreci ile kurulması her geçen gün daha da yakınlaşan BBOM okullarının yoğun hazırlık aşaması ve bürokratik gereklilikler bizleri, girişimin başından beri sürdürdüğü katılımcılık ve açıklık ilkelerinden taviz vermeden BBOM Derneğinin yasal çerçevesinde örgütlenme aşamasına getirdi ve BBOM Derneğinin yürütme, denetim ve danışma kurulları oluşturuldu. Yine 2011 yazında BBOM Derneği Bodrum temsilciliğinin temelleri atıldı.

Okullarımız daha bir canlı, daha bir elle tutulur artık. BBOM Derneği çatısı altında örgütlenen girişimin kimlerden oluştuğunu ise kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Girişim üyelerinin yarısı BBOM modeline inanan, çocuklarını BBOM okulunda okutmak isteyen ebeveyn gönüllüler, diğer yarısını ise bu modelin bir şekilde hayata geçmesi için çalışan ebeveyn olmayan gönüllüler... Topluluk içerisinde uzmanlık alanı eğitim olan katılımcıların oranı % 30’un üzerinde. Bu grubun içerisinde, öğretmenler, eğitim işiyle ilgili akademisyenler var. Dolayısıyla BBOM, ne yalnızca bir ebeveyn girişimi, ne profesyonel bir eğitim grubu, ne de yalnızca eğitim ile derdi olan bir aktivist grubu. Bunların hepsini bir arada bulunduruyor. BBOM modelinin hayata geçirilmesi yolundaki enerjisini ve dinamiğini tam da buradan alıyor. Kendilerini büyük ölçüde kamusal eğitimin verdiği olanaklar ile gerçekleştirebilmiş olan, Türkiye’deki eğitim sisteminin yaralarını da kamusal eğitim olanaklarını da bir arada yaşamış, dolayısıyla herkes için nitelikli, demokratik ve eşitlikçi bir eğitimi önüne yakıcı bir sorun olarak koyan, Türkiye’nin hemen her yerinden destekçisi olan kocaman bir grubuz biz.

Alkan SoysalAlkan Soysal

1980 Sakarya doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, University of Maryland, College Park'da yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi tamamladım. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Şu an 4,5 yaşında olan kızımın bizim geçtiğimiz ve gittikçe kötüye giden eğitim sisteminden geçmesini istemiyorum. Ona başka bir hayat sunmak istiyorum.

Ayşegül Okan SağlamAyşegül Okan Sağlam

Eskişehir doğumluyum. İlk ve orta öğretim süresini Ankara’da, bir memur ailesi mensubu olarak geçirdim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladım. Halen bu bölümde doktora öğrenciliğim bitmek bilmiyor. 2001-2007 yılları arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştım. Yaklaşık beş yıldır bir Müze’de çalışıyorum. BBOM derneğiyle tanışıklığım bir yıla yaklaşıyor. Eğitimle derdim ise on yıllardır. Kızım Nisan’ın doğumundan birkaç ay sonra pek çok anne gibi telaşa düştüm. Çocuk mu “yetiştirdiği” yoksa yarışa at mı hazırladığı belli olmayan bu sistemde kızım nasıl büyüyecek, kendi değerlerini özgürce yaratabilecek mi, önyargısız, açık fikirli, şiddet karşıtı, eşitlikçi bir birey olabilecek mi? Ne mutlu ki başka bir okulu, başka bir yaşamı mümkün kılmak için bir araya gelen insanlar olduğunu öğrendim ve bu uğurda onlarla birlikte emek harcamaya başladım.

Bahar Yiğitbaş AkçaBahar Yiğitbaş Akça

Tekirdağ’ın köylerinde 1979-1980 eğitim-öğretim dönemiyle başlayan okul sıralarıyla ilişkim yılları bularak devam ediyor (Kültür Koleji, Boğaziçi Üniversitesi-İngiliz Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi-Kadın Çalışmaları Yüksek Lisansı, sonrası Yıldız Üniversitesi-Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretmenlik). Emekli olsam bile oğlum Güney Deniz’in velisi olarak devam edecek bu süreç anladığım. Üstelik yaşadığımız, çözmek için uğraştığımız onlarca sorunla birlikte. Yetmezmiş gibi bir de tek başına uğraşmak mı? Hayır; ancak dayanışmayla ve kolektif olarak başka bir dünya yaratabileceğimize inanıyorum. O zaman ha gayret!

Berna DündaralpBerna Dündaralp

Oğlumun yuvaya başlama yaşının geldiği dönemde, eğitimin güncel durumuyla ilgili düşünmeye ve bilgi sahibi olmaya başladım. Devam eden süreçte paralel endişeleri taşıdığımız ve ‘başka bir okulun mümkün’ olduğuna inananlarla tanıştım, beni de inandırdılar ve 2012 yılı başından beri bu oluşumun amacına yönelik mimar, anne olarak katkılarda bulunmaya çalışıyorum.

Burak ÜlmanBurak Ülman

1969 Ankara doğumluyum. Sırasıyla Çankaya İlkokulu, İstanbul Saint Joseph Fransız Erkek lisesi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi yüksek lisans programı ve Sussex Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora programını tamamlayarak 30 yıl boyunca eğitim sisteminin her aşamasından geçerek hâkim sorunların neredeyse hepsine maruz kaldım. Yetmiyormuş gibi Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde akademisyen rolünü oynadım. Bu düzenin eğitim anlayışıyla derdim var ve başından beri -ve sonuna kadar- Başka Bir Okul Mümkün demekteyim. Doğanın çocuğu, Emir ve Nadir’in babasıyım

Canan Koç BalcıCanan Koç Balcı

Ben Hava Lordu'yum… Oğlum Su Lordu ve babası Toprak Lordu ile birlikte yaşıyoruz. Oğlumun en yakın arkadaşları Kütüphanedeki Aslan, Bay Majör ve Mahallenin Ejderhası Süleyman. Su Lordu ve arkadaşları okula gitmeyi "tercih etmiyorlar". Çünkü Kütüphanedeki Aslan "Bazen iyi sebepler için kuralların kırılabileceğini" düşünüyor. Bay Majör "Ödevlerin istendiği gibi yapılması gerektiğini" düşünüyor. Mahallenin Ejderhası Süleyman'ın okula gidecek parası yok. Su Lordu da masa başında "faaliyet" yapmaktan nefret ediyor. Bu yüzden okula gitmek istemiyorlar. BOM BOM Okulu kurulunca belki giderlermiş…

Çiğdem ÇalıkÇiğdem Çalık

Ege Üniversitesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Ne istediğimi fark ederek değil, ne istemem gerektiğini öğrenerek geçirdiğim eğitim süreci bu okulun var olmasını gönülden istemem için elbette en büyük sebep. İşte bu yüzden heyecanla Başka Bir Okul Mümkün diyorum.

Demet AtagünDemet Atagün

1988 yılının eylül ayında yeşilin her renginin hâkim olduğu Hemşin köyü olan Oce’de doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Rize’de tamamladıktan sonra MSGÜ Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Eğitimim boyunca çalışkan bir öğrenci olmak yerine faaliyetten faaliyete koşan bir öğrenci olmayı tercih ettim. Üniversitede TOG ile tanışarak ve bir çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak “eleştirmek için değil değiştirmek için” sloganını içselleştirdim. Şimdi ise öğrencilerini her yönden destekleyen ve geliştiren çok yönlü bir rehber olmaya çalışıyorum. Bu amaçlarım doğrultusunda Başka Bir Okul Mümkün diyorum.

Derya KömürcüDerya Kömürcü

1975 doğumluyum. 2000 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışıyorum. İlkokula başladığım günden doktora programının bittiği güne kadar geçen 26 yıllık uzun “öğrencilik” hayatım boyunca hep başka türlü bir şey istedim. 5 yaşındaki kızım Deniz ve diğer tüm çocukların, çocukluklarını yaşayarak eğitim alabilmelerine katkı sunabilmek için BBOM Derneği’ne destek veriyorum. Başka bir dünyanın, farklı alanlardaki somut alternatiflerin hayata geçmesiyle mümkün olacağı inancıyla Başka Bir Okul Mümkün diyorum.

Ece ÖztanEce Öztan

1975 yılında İzmir’de doğdu. İlkokulda çalıştı, kazandı, elması kızardı. Küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk olarak Aydın Lisesi’ne başladığında, varlığının yeni farkına varmak üzereydi ki, onu ilkokulda bir başka varlığa armağan ettiğini hatırladı. Eğitim sürecinin tüm yaralarıyla Ankara Siyasal’a başladığında varlığını kısa bir süre geri kazanır gibi oldu. Is yaşamında da başarının varlığını kurban etmekten geçtiğine tanık olunca, tuttu eğitimci oldu. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalışıyor. Kantinler, kitaplar ve okulların dünyasından kopamasa da kafasında hep başka okullar, başka dünyalar var. “Yaralı öğrenci”, “dertli öğretmen” ve her daim “eksik anne” olarak eğitim ile hep derdi var. Süper ego- en bi’ başarılı anne/çocuk sahteliğinden de, sıkılmış bir anne olarak Başka Bir Okul Mümkün Projesine inanıyor ve her gün bu umudu büyütüyor.

Eylem KorkmazEylem Korkmaz

Kimya Öğretmenliği bölümündeki öğrenciliğim sırasında okuduğum eleştirel-alternatif eğitim kitapları, öğrenci ve öğretmen adayı olarak mağduru olduğum “eğitim” ile ilgili farklı açılardan düşünmemi sağladı. Bu düşünüş ise eyleme geçmeyi…
Eğitim Yönetimi ve Denetimi programında yüksek lisans yaparken Türkiye’de en kolay uygulanabileceğini düşündüğüm Montessori Metoduyla ilgili tez çalışması yaptım. Eş zamanlı olarak Türkiye’de alternatif eğitimin öncelikle bilinmesi, sonrasında tartışılması ve uygulanması için çabalamaya başladım. 2005 yılında Alternatif Eğitim Sempozyumunun organizasyonunda, 2006 yılında Alternatif Eğitim Derneğinin kuruluşunda yer aldım. Halen Eğitim Programları ve Öğretim ABD’nda doktora eğitimime devam etmekteyim.

Geçen yıllarda alternatif eğitimi öğrenmeye ve öğrendiklerimi dilim döndüğünce paylaşmaya çalıştım. Şu anda ise benzer dertleri ve ortak hayalleri olan arkadaşlarla birlikte “Başka Bir Okul Mümkün” demenin mutluluğunu yaşıyorum…

F. Koray SağlamF. Koray Sağlam

1976 yılında İstanbul’da doğdum. Sultanahmet Anadolu Teknik Lisesi’nde 5 yıl boyunca, hayatımın hiçbir safhasında kesinlikle uğraşmamaya o yıllarda tam olarak karar verdiğim makine bölümünde okudum. Üniversiteyle ilk tanışıklığımız 1995’te YTÜ Restorasyon Programı ile oldu. Bir dönem restoratör olarak çalıştım. ‘Bu iş böyle olmayacak’ deyip yine YTÜ Sanat Yönetimi Programı’na kayıt yaptırdım. O yıllarda özel bir müzede rehberlik ve eğitmenlik yapıyordum. Öğrenciliğimin ilk yıllarındaki çiçeği burnunda hocaların bir kısmı artık emekli oldu ama ben hala Yıldız semalarında Müzecilik Yüksek Lisans Programı’nda ‘Çocuk Müzeleri ve Barış Eğitimi’ konusunda çalışan bir tez öğrencisiyim. Kızım Nisan daha yolun başında, henüz bir yaşında. Mevcut sistemin tornasından ne kendi kızımın ne de diğer çocukların geçmesini istiyorum. Kendini eğitim kurumu olarak niteleyip, güce tapan, tahammülsüz tebaalar yetiştiren bir sistemin dişlileri arasında hiçbir küçük bedenin kalmaması için Başka Bir Okul Mümkün diyorum.

Faruk ÖzbekFaruk Özbek

Biz kimiz, katreyiz âlemde, lakin dilde derya olmuşuz...
1962 doğumluyum. Emekliyim. 1998 doğumlu oğlum sekizinci sınıfta, eğitim sisteminin bizim de yaşadığımız sorunlarının benzerlerini yaşıyor. Kendisi de farkında ki, nasıl bir okul istediğimizi konuşup-paylaşırken, “Neden önce lise kurmuyorsunuz?” diye soruyor. Kuracağımızı, ama zamana ve daha çok emeğe ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Başka bir dünya için de Başka Bir Okul Mümkün ve gerekli diye düşünüyor ve olması için çalışıyorum.

Gözde DurmuşGözde Durmuş

Dershaneye başladığımda 10 yaşındaydım. Tam sekiz yılım sınavlara hazırlanarak geçtikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdim ve 2007 yılında “Ben bu mesleği yapmayacağım” diyerek (ne kadar tanıdık değil mi?) mezun oldum. Lisans eğitimi sırasında tanıştığım BUSOS’ta (Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü) sivil toplum alanına bulaştım ve çocuklarla yapılan farklı projelerde gönüllülük yaptım. İşte bu bulaşma mezuniyetimden sonra ne yapmak istediğime karar vermeme neden oldu. 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde çalışıyorum. Aynı Üniversitede Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı’nda tez çalışmama devam ediyorum. Çocuk hakları, eğitim, çocuk katılımı, çocuk hakları eğitimi alanında araştırmaya ve çalışmaya çalışıyorum. Bu çalışmalarımı somutlaştıracağına inandığım “Başka Bir Okulun Mümkün olabilmesi” için buradayım.

Handan Saatçioğlu GürsesHandan Saatçioğlu Gürses

Önce doğum, sonra eğitim… Ha bir de meslek. Kendimizi böyle tanıtıyoruz, değil mi?

1973 İstanbul doğumluyum. Boğaziçi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisansımı tamamlamadan, dümeni grafik tasarıma kırdım. Yani alaylı dediklerindenim. Bilgiye, hayat boyu öğrenmeye sonuna dek inanıyorum. Şu anda 4 yaşında olan kızım Maya’yı evden işe, kıtadan kıtaya koştura koştura büyütürken çok şey öğrendim. Eğmeyen, eğelemeyen, yalnızlaştırmayan bir eğitim istiyorum. Sadece kızım için değil, bütün yaşdaşları için Başka Bir Okul Mümkün olsun diyorum.

Hülya Duyar AydarHülya Duyar Aydar

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldum. Aynı yıl İstanbul’da bir devlet lisesinde öğretmenliğe başladım. Hem seneler süren öğrenciliğim hem de -bir görüşe göre- okuldan kopamadığım için döndüğüm öğretmenliğim süresince okullar ve eğitim sistemimizin sayısız çıkmazlarına, çelişkilerine tanıklık ettim. Bir taraftan pompalanan başarı ideolojisinin diğer taraftan süregelen itaat kültürünün çocukların ruhlarını nasıl çaldığını üzüntü ve öfkeyle izledim, izliyorum. İşte bu izleyici konumundan çıkmanın bir yolu var mı derken yolum benzer hissiyatta olan arkadaşlarla kesişti. Hem henüz minicik olan oğlum Çınar, hem de yaralanmalarına artık dayanamadığım diğer çocuklar için başka bir okulun mümkün olduğu inancını paylaşıyor ve bunun için çalışıyorum

İsmet Akçaİsmet Akça

1973, Almanya doğumluyum. 38 yıllık hayatımın 26 yılı ilkokul ve doktora eğitimi arasında öğrenci olarak, son 13 yılı da eğitimci olarak geçti. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesiyim. "Başka Bir Dünya Mümkün" dediğim için hayatım bu dünyanın inşasına katkıda bulunmakla da geçiyor. Bu katkıyı hayatımın büyük kısmını kapsamış olan eğitim alanında, Eğitim Sen'de sendikal mücadele ile vermeye çalışıyorum. 3 yaşındaki oğlum Güney Deniz'le beraber başka bir dünyada yaşamanın aynı zamanda başka bir okulu mümkün kılarak gerçekleşebileceğine inandığımdan "Başka Bir Okul Mümkün" girişiminin başlatıcılarından oldum. Başka bir okul, eğitim ve hayat başta tüm çocukların ve hepimizin hakkı.

Melek BozkurtMelek Bozkurt

1968'de Aksaray'da doğdum. Farklı üniversitelerin farklı fakültelerinde 'eğitilmeye' çalıştım ama
bu süreci tamamlayamadım. 20 senedir deniz taşımacılığı sektöründe çalışıyorum. Okul defterini kapattığımı düşünürken
kızımın okullu olması sebebiyle yeniden açıldı. Kızımın 'anne neden okula gidiyoruz?', 'neden okulda herkes aynı şeyleri yapmak zorunda?'
'okuldaki kurallar çok saçma, neden değiştiremiyoruz?' sorularına yanıt bulmaya çalışırken BBOM' la tanıştım. Kızımın bu sorulara cevap
arayabileceği bir okula devam etmesi için Başka Bir Okul Mümkün diyorum.

Nuray TanyılmazNuray Tanyılmaz

Bir devlet okulunda rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak çalışmaktayım. 34 yıllık hayatımın sadece 6 yılı okulsuz geçti yani. İşimi çok sevmekle beraber, öğretmen olduktan sonra başka bir okula olan özlemim giderek arttı. Bu arada kızım Asya doğdu. Çok yakında ebeveyn olarak da eğitim sistemine dahil olacağım. Mevcut okul sisteminin çocuklarımızın çok yönlü gelişimini desteklemek bir yana, bunları sekteye uğratan yapılar olduğunu düşünmekteyim. Ama bu girişim sayesinde, çocuklarımızın başka bir okul anlayışı içinde yetişeceğini düşünerek rahatlıyor ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Pınar Uyan SemerciPınar Uyan Semerci

1975 İstanbul doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda öğretim üyesiyim. Aynı üniversitede Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin de faaliyetlerini yürüten Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde de çalışmaktayım. Adalet, sosyal haklar, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, iyi olma hali, göç ve yoksulluk konularını araştırmakta ve çalışmaktayım. Bu başlıkların hepsi, kızım Mercan için olduğu kadar, dünyadaki tüm çocuklar için bir başka okul ve bir başka dünya fikriyle örtüşmekte ve bu yüzden de Başka Bir Okul Mümkün olsun diye elimden geleni yapmaktayım.

Senem YıldızSenem Yıldız

1976’da İstanbul’da doğdum. Bir öğretmen çocuğu olarak beş yaşından önce tanıştım okul, sınıf, siyah önlük, karatahta kavramlarıyla. Daha sonra ortaokul, lise, üniversite ve sonrasında Amerika’da yaptığım yüksek lisans ve doktorayla eğitim sistemin her aşamasından geçtim (yoksa maruz kaldım mı demeli?). Bugün hala Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak eğitimin bir parçası olmaya devam ediyorum. 3,5 yaşındaki Neva’nın annesiyim. Annelik deneyimiyle birlikte, bu kadar yakından tanıdığım mevcut eğitim sisteminin sunduğu tektipleştirici, dayatmacı, bürokratik ortamlardan yana kaygılarım daha da arttı. Özgürleştirici ve özgünleştirici bir eğitimin sadece kendi kızımın değil tüm çocukların en temel hakkı olduğunu düşünüyor ve bu nedenle “başka bir okul”la başlayarak “başka bir dünya”nın mümkün olması için elimden geleni yapmak istiyorum.

Yüksel Tür KızıltuğYüksel Tür Kızıltuğ

35 yaşındayım, özel bir şirkette çalışıyorum, 3 yaşında bir kızım var. BBOM projesinin başlangıcından bu yana içinde olan / destek verenlerden birisiyim. Başlangıçta, kızımın gelecekte alacağı tektipleştirici ve ezberci eğitimden duyduğum endişe ve "ne yapabilirim" duygusu ile yola çıkmıştım, şimdi ise giderek büyüyen ve yayılan bir toplumsal sorumluluk projesi ve yepyeni bir okul modeli inşa etmekte olduğumuzu düşünüyorum.

Click for homepage.

bbomnews

Mutlu Keçi İlkokulu Okul Öncesi Öğretmenini Arıyor!

Ortakları çocuklarını okula gönderen ebeveynelerden ve gönüllülerden oluşan Bodrum Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi "Çocuk Hakları Sözleşme’sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen bir okul modelini Eylül 2013'te açtığı Mutlu Keçi ...

fromtwitter