BBOM Öğretmen Köyü topluluğuna katılmaya, katılımcı ve barışçıl öğrenmeye gönüllü olanlar için 2018 yılında iki yeni başlangıç programı açıyoruz.
Hedeflerimizi paylaşan tüm öğretmenleri ve öğretmen adaylarını BBOM Öğretmen Köyü’nün 6. ve 7. Nesil Başlangıç Programları’na katılmaya davet ediyoruz.
Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği, 2010 yılından bu yana çalışmalarına katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları hedefiyle devam ediyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukları birer birey olarak gören ve farklılıklarını tanıyarak kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen BBOM Modelini uygulayan okulların kurulması ve bu eğitim anlayışının Türkiye’de yaygınlaşması için gönüllü ve kolektif emekle çalışıyor.

2013’te Bodrum’da Mutlu Keçi İlkokulu, 2015’te Ankara Meraklı Kedi İlkokulu ve İzmir’de Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi, 2016’da açılan Koşan Kaplumbağa Erken Çocukluk Merkezi, 2017’de Çanakkale Bilge Leylek İlkokulu ve Eskişehir Uçan Bisiklet İlkokulu adıyla BBOM Okulları ebeveyn ve gönüllü inisiyatifi kooperatiflerce kuruldu. Finansal sürdürülebilirliğe ulaşamayan Bodrum Mutlu Keçi ilkokulu bu yıl kapandı. Bir yandan da ülkenin çeşitli illerinde yeni BBOM Okullarını açmak üzere oluşan inisiyatifler çalışmalarını sürdürüyorlar.

BBOM Derneği olarak, bir yandan BBOM okullarının koordinasyonu sağlamak üzere çalışırken diğer yandan da BBOM Modelinin sürekli gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz. BBOM yaklaşımına sahip okulların hayata geçmesi için tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütüyoruz. Bu yaklaşıma ilgi duyan ebeveyn-gönüllü inisiyatiflerini bilgilendiriyor ve kendi yerellerinde, BBOM Modelini uygulayan okulları hayata geçirmek amacıyla, özerk eğitim kooperatiflerinin kurulmasına ve işletilmesine yardımcı oluyoruz. Ebeveynlerin, eğitimcilerin bir araya gelmesine zemin olan konferanslar, zirveler düzenliyoruz. Online ve basılı yayınlar çıkartıyoruz. Eğitim literatüründen çeşitli yabancı kaynakları Türkçeleştiriyoruz.

BBOM Modelinin öğretmenler üzerinden yaygınlaşması ve hayata geçmesi için öğretmen destek programları düzenliyoruz. Eğitimcilerin katılımcı öğrenmeyi deneyimlemeleri ve içselleştirmeleri adına bir araya gelip sürdürülebilir bir topluluğa dönüşmeleri için fırsat sağlamak, destek olmak amacıyla Bodrum Dağbelen Köyü’nde BBOM Öğretmen Köyü’nü kurduk. Daha önce Başlangıç Programlarına katılan ve Köy topluluğumuza dahil olan öğretmen ve eğitim gönüllüleri ile birlikte öğrenenin öğrenme sorumluluğunu aldığı bir akış içinde birlikte yürüyoruz.
(BBOM Derneği ve Modeline dair detaylı bilgi için web sitemizi inceleyiniz.)

BBOM Derneği olarak; MEB programında sıralanan hedeflere ulaşılabilmek için sadece öğretim programlarındaki yeniliklerin yetmeyeceğini, okulun öğretmenlerinin, idari kadrosunun, fiziki altyapısının, yönetim şeklinin ve çevresiyle (aile-sosyal etki alanı) beraber bir bütün olarak dönüşümün gerçekleşmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu noktadan hareketle; Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarını, toplumsal ihtiyaçları temel alarak dönüştürücü bir okul modelini hedefliyor; alternatif uygulamalar ile mevcut programı zenginleştirecek yeni bir eğitim modeli olma iddiasını taşıyoruz. Ancak en mükemmel modelin dahi içindeki insan faktöründen bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu açıdan modelin ancak “uygun donanıma sahip alternatif öğretmenlerle hayata geçirilebileceği kanısındayız. Dolayısıyla hayallerimizi büyüttük ve planlarımıza bir “BBOM Öğretmen Köyü” kurmayı dahil ettik. Öğretmenlerin katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluğuna dönüşerek kendilerini geliştirmelerine, birbirlerini desteklemelerine alan açan bir öğretmen köyü…

Sürecin ilk adımı olarak “Başka Öğretmenler Mümkün” başlıklı projemizi 2015 yılı boyunca hayata geçirdik. Programdan mezun olan öğretmenler bir kurucu ekibe dönüştüler ve Köy’ün fikirsel kurulum süreci katılımlarıyla başladı. Köy topluluğuna katılımın ilk adımı olan başlangıç programı tasarlandı ve iki kez hayata geçti. 2016 yılında başlangıç programlarımızdan mezun olan öğretmenlerin katılımıyla kurucu ekip genişledi. 2017 yılında BBOM Öğretmen Köyü’nde, Başlangıç Programları 4. ve 5. nesil açıldı. BBOM Öğretmen Köyü topluluğuna katılmaya, katılımcı ve barışçıl öğrenmeye gönüllü olanlar için 2018 yılında iki yeni Başlangıç Programı açıyoruz. Hedefimiz bir yandan kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenler sayesinde çocuk merkezli, demokratik ve ekolojik eğitim yaklaşımının kamu ve özel okullarda fikirsel olarak yaygınlaşmasını sağlamak. Diğer yandan BBOM okullarında istihdam edilecek öğretmenleri desteklemek.

Bu hedefi paylaşan tüm okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri, tüm kademelerden branş öğretmenleri, idareciler, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, çocuklarla çalışanlar ve öğretmen adaylarını BBOM Öğretmen Köyü Başlangıç Programları 6. ve 7. Nesil’e katılmaya davet ediyoruz.

 • BBOM İlke ve Değerlerini paylaşan,
 • Başka bir okulun mümkün olduğuna inanan,
 • Eğitimleri düzenli takip iradesi taşıyan ve çocuklarla çalışan/çalışmak isteyen,
 • Çocuk merkezli, demokratik ve ekolojik eğitim anlayışını benimseyen;
 • Okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri, tüm kademelerden branş öğretmenleri, idareciler, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, çocuklarla çalışanlar ve öğretmen adayları başvurabilir.

Eğitimin kontenjanı her grup için 20 kişi ile sınırlıdır. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2017 Pazar 23.59’dur. Başvurular BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğunca belirlenen seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en geç 31 Aralık 2017 Pazar tarihinde başvuru sahiplerine geri dönüş yapılacaktır.

BBOM Derneği eğitime katılacak öğretmen kadrosunun seçimi sürecinden program bitimine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas alınmasını hedefler (http://www.baskabirokulmumkun.net/bbom/ilkeler/). Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, ekonomik, sosyal, fiziksel hiçbir ayrımcılığın yapılmayacağını taahhüt eder.

Tüm katılımcılardan;

 • Eğitim oturumlarının tamamına (7+2+5 gün) katılmaları,
 • Eğitime eşlik eden okuma paketini takip etmeleri,
 • Uygulama ödevi içeren modüllerin gereklerini yerine getirmeleri
 • Program boyunca bir seyir defteri tutmaları

beklenmektedir. 

BBOM ÖK olarak şimdiye kadar açtığımız her programda 500-900 arasında başvuru aldık. Birlikte öğrenme ve gelişmeye odaklanan BBOM için bu başvuru sayılarının kıymeti büyük. Bununla birlikte katılımcı kontenjanı ile başvuru sayısı arasındaki büyük fark, katılımcılarımızı belirlemeye çalışırken bizleri zorluyor ve bir seçim süreci tasarlama ihtiyacı doğuruyor.
BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğunca Köy içerisinden yani daha önceki başlangıç programlarının katılımcılarından bir seçici ekip oluşturuyoruz. Bu ekipteki herkes aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak başvuruları değerlendiriyor. Kontenjanlarımızı göz önüne alarak başvuru sahiplerini değerlendirme sonuçlarına göre programa davet ediyoruz.

Başvuru formlarını okurken göz önünde bulundurduğumuz kriterler:

Katılmaya dair heyecan
Program boyunca edindiği deneyim ve farkındalıklarını kendi alanına taşıma potansiyeli
BBOM topluluğuna katkı potansiyeli
Formu doldururken dili kullanımı / yazılı iletişim becerisi
Gönüllülük potansiyeli
Değişime ve öğrenmeye açıklık
BBOM okullarında çalışma potansiyeli
Ekolojik hassasiyet
Katılımcı ve barışçıl birlikteliğe açıklık
Çok yönlü öğrenme potansiyeli

Eğitimde genel amaç katılımcıların; çocuk merkezli, çocuk haklarına saygılı, demokratik okul kültürüne inanan ve işletmeyi bilen öğretmenler olabilmelerine yönelik temel kazanımların aktarılmasıdır.

2018 yarıyıl tatilinde BBOM Öğretmen Köyü’nde art arda iki Başlangıç Programı açılacaktır. “Başlangıç Programı-6. Nesil” ve “Başlangıç Programı-7. Nesil”  iki ayrı grup halinde toplam 14 gün sürecek ve üçer ayrı buluşma ile gerçekleştirilecektir.

Eğitim boyunca Köy’de kalan katılımcıların konaklamaları, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemekleri ve eğitim giderleri BBOM Derneği tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderlerini ise katılımcıların karşılaması beklenmektedir. Maddi imkanları ulaşım masraflarını karşılamaya elvermeyen katılımcılar için ulaşım bursu verilecektir. Ulaşım bursu talep edenlerin, başvuru formundaki ilgili bölümleri doldurmalarını rica ederiz.Eğitim kapsamında tüm buluşmalar Bodrum Dağbelen Köyü’nde bulunan BBOM Öğretmen Köyü’nde gerçekleştirilecektir. Köye dair fiziksel koşullar ve konaklama detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Program boyunca hayata geçirilecek modüller; konuları, kazanımları ve eğitmenleri aşağıda listelenmiştir. BBOM Derneği eğitim programında herhangi bir nedenle değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Her buluşma gününde, modül içerikleri için toplam 6 saat ayrılacaktır. Günün geri kalanında çeşitli grup çalışmaları yer alacaktır.

BBOM Öğretmen Köyü / Başlangıç Programları 2018

 

EĞİTİM MODÜLLERİ
1.MODÜL
KONU: Çocuk Hakları ve Çocuk Algısı
KAZANIMLAR
 1. Çocuğa bakış açısını sorgular.
 2. Çocuk haklarını bilir.
 3. Çocuk Haklarının okul yaşamındaki önemine dair farkındalık kazanır.
 4. “Çocuk Haklarıyla İlgili Okul İçi uygulamalara” dair örnekler geliştirir.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Dr. Zeynep Kılıç
2.MODÜL
KONU: Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
KAZANIMLAR
 1. Pozitif disiliplin bakış açısını bilir.
 2. Sınıf yönetiminde pozitif disiplin uygulamalarını kavrar.
 3. Sınıf içi pozitif disiplin mekanizma/uygulamaları geliştirir. Örnek olay tasarlar.
 4. Pozitif disiplinin okul içi uygulama örneklerini bilir.
 5. Pozitif dislin uygulamalarında ebeveyn işbirliğini sağlar.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Psikolog Tolga Erdoğan
3. MODÜL
KONU: Şiddetsiz İletişim
KAZANIMLAR
 1. İletişimde yaygın şiddet öğelerini fark eder ve kullanmamaya istekli olur.
 2. Şiddetsiz iletişim yöntemlerini bilir.
 3. Anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ve şiddetin okul yaşamından çıkarılmasında iletişimin önemini bilir ve yöntemlerini kullanmaya istekli olur.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Vivet Alevi
4. MODÜL
KONU: Demokratik Okul Örnekleri ve Karar Alma Mekanizmaları
KAZANIMLAR
 1. Demokratik okul örnekleri hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Bir Demokratik Okulu karar alma mekanizmalarıyla derinlemesine inceler ve raporlaştırır.
Modül Ödevi Bir demokratik okul üzerine derinlemesine inceleme sonucu rapor.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Gözde Durmuş, Burak Ülman
5. MODÜL
KONU: BBOM Modeli
KAZANIMLAR
 1. BBOM Modeli hakkında bilgi sahibi olur.
 2. BBOM Modelini sınıf ve okul ölçeğinde uygulamaya istekli olur.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Feyza Eyikul, Burak Ülman

 

Modüllerin Programa Dağılımı BBOMÖK Başlangıç Programı-6. Nesil BBOMÖK Başlangıç Programı-7. Nesil
1. Buluşma Tanışma / /Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları / Tanışma / /Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları /
2. Buluşma Demokratik Okul Örnekleri ve Karar Alma Mekanizmaları Demokratik Okul Örnekleri ve Karar Alma Mekanizmaları
3. Buluşma Şiddetsiz İletişim/ BBOM Modeli Şiddetsiz İletişim/ BBOM Modeli
“Başka bir okul” için hayata geçirilen öğrenme modelleri ve pratiklerinin başka bir yaşam için de mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Topluluk olmanın gücüne, doğayla ahenk içinde, katılımcı ve barışçıl birlikteliğin önemine inanıyoruz.

Bu yolda yürürken 2015’in Mart ayında başlayan “Başka Öğretmenler Mümkün” projesi sayesinde bir araya gelen küçük bir topluluk olarak “Öğretmen Köyü” için çalışmalara başladık.

2015 Ağustos ayında, Köy’ün kurulacağı araziye gidip hayaller kurduk ve geleceğin tohumlarını attık. Bu süre içinde BBOM Derneği gönüllüleri ile köyde inşaat çalışmaları başladı.

Ve 2016’ın Temmuz’unda ekibin bir kısmı köyde ilk buluşmalarını gerçekleştirdi. Birlikte yaşamanın, paylaşmanın, çoğalmanın, doğayla bağlantı kurmanın, topluluk olmanın ilk adımlarını attı.

Öğretmen Köyü, Bodrum’un Dağbelen köyüne 1,5 km uzaklıkta zeytin ve kızılçam ağaçlarının arasında, yaklaşık 5 dönüm bir arazide kurulu. Köy’de bulunan yapılar;

– 6 adet ahşap bungalov: Her biri 9 m2 ve 3 kişilik. Bir ahşap ranza ile bir tek kişilik karyola bulunuyor. Basit bir ısınma sistemi içeriyor. Güneş enerjisi ile çalışan bir aydınlatması var. Elektrikli aletlerin kullanımı için priz bulunmuyor. Uyku düzeni için karyola üzeri döşek ve kişi başına bir yorgan ve bir yastık bulunuyor. Katılımcılardan tercihlerine göre yatak takımlarını veya uyku tulumlarını getirmelerini bekliyoruz.

– 3 adet kerpiç ev: Her biri 16 m2 ve 4 kişilik. İki ahşap ranza bulunuyor. Güneş enerjisi ile çalışan bir aydınlatması var. Elektrikli aletlerin kullanımı için priz bulunmuyor. Kerpiç yapının doğal iklimlendirmesine ilaveten basit bir ısınma sistemi içeriyor. Uyku düzeni için karyola üzeri döşek ve kişi başına bir yorgan ve bir yastık bulunuyor. Katılımcılardan tercihlerine göre yatak takımlarını veya uyku tulumlarını getirmelerini bekliyoruz.

– Toplantı Salonu: 60 m2 ahşap yapı. Odun sobası ve cam ön cephe sayesinde güneş ile ısınıyor. İçerisinde elektrikli aletlerin kullanımı için priz bulunuyor.. Kış aylarında yemek salonu olarak da kullanılıyor.

– Mutfak: 15 m2 kapalı alan ile 15 m2 verandadan oluşuyor. Her saat herkesin kullanımına açık. İçerisinde bir tüplü ocak, önünde bir roket ocak, bir fırın ve bir barbekü var.

– Tuvalet ve Duşlar: 25 m2 ortak kullanım için 3 tuvalet, 3 duş bulunan binadan oluşuyor. Yapının havalandırması sürekli açık ve ısıtma sistemi yok. Duşlar için sıcak su güneş enerjisi ve odunlu su kazanı ile sağlanıyor. Sabahları sıcak su güneşin kendini ne kadar gösterdiği ve deponun kapasite ile sınırlı. Odun kazanı sayesinde öğleden akşam üzerine kadar sıcak su mevcut. Binanın dışında, yaz ayları için iki açık duş bulunuyor. Aydınlatması var, elektrik yok.

– Açık Sınıf: Yarım daire bir amfiden oluşuyor. Elektrik yok.

Öğretmen Köyü; içinde gerçekleşecek olan eğitimlere mekan sağlamanın yanı sıra ekolojik dengenin devamlılığı için gerekli yaşam pratiklerini deneyimlemeyi de amaçlıyor. Bu pratiklerin listesi şöyle:

– Genel ve kişisel temizlik için ekolojik ürünler kullanıyoruz. Bulaşıklar için arap sabunu, lavabolar için zeytinyağı sabunu, yüzey temizlikleri için sirke gibi genel temizlik ürünleri Köy’de bulunuyor. Kişisel temizlik için ihtiyaç duyduğunuz ekolojik ürünleri yanınızda getirmenizi bekliyoruz. Temin edemeyenler için yedek ürün bulunduruyoruz.

– Elektronik aletler için ihtiyaç duyduğumuz elektriği güneş panellerimiz aracılığıyla güneşten sağlıyoruz. Kış aylarında güneş asgari ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Saç kurutma makinesi gibi yüksek voltajlı ürünleri kullanmıyoruz. Telefonları, dizüstü bilgisayarları toplantı salonundaki ortak kullanım alanında şarj edebilecek kadar elektrik üretiyoruz.

– Köy’ün doğanın içindeki konumuna uygun olarak, açık alanları yolları işaret edecek kadar aydınlatıyoruz. Bu sayede geceleri yıldızları görebiliyor ve mum ışığında sohbet edebiliyoruz. Açık alanda ve odalarınızda hareket alanınızı genişletmek için kafa lambası ve/ya el fenerlerinizi getirmenizi öneriyoruz.

– Mutfakta mevsimsel döngülere uygun gıdalar kullanmaya çabalıyoruz. Öğünlerimizde et ve et ürünleri tüketmiyoruz.

– Atıkları dönüştürmeye özen gösteriyoruz. Köy’de ambalajlı ürün tüketiminin asgari düzeyde kalmasına çaba harcıyoruz. Gelirken atıştırmalık getirmek isteyenlerin paketli, hazır ürünler yerine ambalajsız doğal ürünleri tercih etmelerini bekliyoruz.

– Kolektif köy yaşamını, bireysel tolerans düzeylerinin farklılıklarını, fiziksel yapılanmayı, geriye bırakacağımız çöpleri önemsediğimizden Başlangıç Programları boyunca Köy’de alkol tüketmiyoruz.

– Kapalı alanlarda sigara içmiyoruz. Belirlenen sınırlar etrafındaki açık alanlarda sigara içebiliyoruz. Yangın riskini gözeterek -ortak karar verilmiş sınırlı alanlar ve zamanlar dışında- Köy’de ateş yakmıyoruz.

– Köy’de temel malzemelerin bulunduğu bir ilk yardım kutusu bulunduruyoruz. Varsa, devamlı kullandığınız ilaçları, alerjik risklerinizin çözümlerini yanınızda getirmenizi bekliyoruz.

– Varsa dürbün, büyüteç, kuş gözlem kitabı ve ağaç rehberi gibi araçlarınız, kaynaklarınızı yanınızda getirmenizi öneriyoruz. Köy çevresinde yürüyüş yaparak sabah erken saatlerde birçok ötücü kuşla karşılaşabilir, farklı böcek türlerini keşfedebilirsiniz.

– Köy’de zaman; birlikte üretmeye, biriktirdiklerimizi paylaşmaya, her alandan deneyime açık akıyor. Varsa çaldığınız enstrümanları, anlatacağınız masalları, söyleyeceğiniz şarkıları, el işlerinizi, herhangi bir üretime dair fikirlerinizi yanınızda getirmenizi öneriyoruz.

Katılımcıların kendi konforlarını gözetebilmeleri için önerdiklerimiz:

– Köy’ün kurulu olduğu arazinin toprak zemin üzerine taş yollardan oluşuyor. Kapalı ve sıcak tutan yürüyüş ayakkabıları ile gelmenizi öneriyoruz. Olası yağmurlara uyum sağlayabilmek için yağmur çizmesi bulundurmanızı ya da su geçirmez ayakkabı tercih etmenizi öneriyoruz.

– Güneşin kendini göstermediği saatlerde açık alanlarda şapka/bere ve atkıya ihtiyaç duyabilirsiniz.

– Uyurken yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyanların polar gece giysileri, sıcak su torbası, kışlık uyku tulumları ile gelmelerini öneriyoruz. Uyku düzeni için Köy’de karyola, şilte ve yorgan bulunuyor. Konforlu bir uyku için ihtiyaç duyabileceğiniz ilaveleri yanınızda getirmenizi öneriyoruz.

BBOM Öğretmen Köyü’nün fotoğraflarını görmek için tıklayınız.

Başlangıç Programları süresince katılımcıların konaklamalarını BBOM Öğretmen Köy’ünde yapmalarını öngörüyoruz. Programlarda bir arada kalmayı, buluşma boyunca ortak bir yaşamı deneyimlemeyi önemsiyoruz. Birlikte konaklamanın topluluk inşasına, katılımcıların paylaştıkları zamanın birbirinden öğrenmeye ve aralarında bağlar kurmaya büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz.

Bununla birlikte, bireysel farklılıkları gözeterek katılımcıların kendi seçimlerine alan açmayı değerli buluyoruz.

Başlangıç programı boyunca tercih edebileceğiniz olası konaklama seçenekleri ile o seçeneklerin getireceği imkan ve koşulları aşağıda listeliyoruz. Başvurunuzu yaparken konaklama seçeneğinizi belirtmenizi bekliyoruz.

1.BBOM Öğretmen Köyü’nde Konaklama:

Bu seçeneği tercih edeceklerin, bir üst başlıkta yer alan açıklamaları okuduğunu ve kabul ettiğini varsayıyoruz. Program boyunca birlikte bir yaşam deneyimi için Köy’de kalacaklara hoş geldin diyoruz.

Program süresince Köy’de konaklayacaklar için;

– Üç öğün yemek düzeni oluşturulacak.

– Program başında Köy’e kadar ulaşımları ve program sonunda Köy’den ayrılmaları için ulaşımları sağlanacak.

2.The Corner Hotel (Bitez)’de Konaklama:

Bu seçeneği tercih edeceklerin otele gecelik 70 TL ödeme yapmayı kabul ettiklerini varsayıyoruz.

Program süresince Corner Hotel’de konaklayacaklar için;

– Otel ile BBOM Öğretmen Köyü arasında servis sağlanacak. (Yolun eğimi dolayısıyla Köy’e gelirken servisten inip 600 m., Köy’den çıkıp otele giderken servise ulaşmak için 1000 m. yürüyüş yolu olacak. Yolun büyük bir kısmı düz yol, bir bölümü ise ortalama 10 derecelik yokuş. Servisten indikten sonra yürünecek 600 metrelik mesafenin yaklaşık 150 metresi yokuş; servise ulaşmak için yürünecek 1000 metrenin 400 metresi ise dik yokuş.)

– Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği Köy’de, akşam yemeği otelde sağlanacak.

-Otelde kalanların, sabah ve akşam servise yürüyüşleri sırasında kullanmak için yağmurluk ve yağmur çizmesi bulundurmalarını öneriyoruz.

Otogar’dan Köy’e Ulaşım:

BBOM Öğretmen Köyü, Dağbelen Köyü’nün arkasındaki yamaçta bulunuyor. Direk Köy’e toplu taşıma bulunmuyor. Bodrum Otogar’dan Dağbelen Köyü sapağına kadar gelen minibüsler gece 12:00’ye kadar çalışıyor. Köy’de konaklayacakların Dağbelen Sapağından Köy’e ulaşımları özel araçlarla sağlanacak.

Katılımcıların ikamet ettikleri şehirden Bodrum’a ulaşımlarını kendilerinin karşılanması bekleniyor. Maddi olanakları yetersiz olanlar için ise yol bursu sağlanacak.

Başlangıç programlarının maliyetlerini hibe programlarından sağladığımız fonlar ile karşılamayı tercih ediyoruz. Önceki yıllarda fon sağlamakta herhangi bir zorluk yaşamamıştık. 2018’de açacağımız programların fonunu sağlayacak hibe programındaki güncel değişikliklerden ötürü henüz program maliyetlerini karşılayacak bir finansmanımız yok. Fon arayışımızı sürdürmekle birlikte hibe bulamadığımız durumda da bu yıl programları açmaya kararlıyız.

Başlangıç programlarına katılım ücretsiz olmakla birlikte; hibe bulamadığımız durumda imkanları elveren katılımcılardan günlük program giderlerine katkıda bulunmalarını rica etmeyi planlıyoruz. Bu katkı konusunda potansiyeli görmek için başvuru formuna bir soru ekledik. Ancak bu soruya verilen cevapların seçim sürecine hiçbir etkisi olmayacağını özellikle belirtmek isteriz.

Yukarıda yer alan açıklamalara başvuru sırasında ihtiyacınız olacaktır. Başvuru aşamasına geçmeden önce yukarıdaki bölümlerin tamamını okuduğunuzu varsayıyoruz.

Başvurular 17 Aralık 2017 Pazar günü gece yarısına (23.59) kadar kabul edilecektir.

Eğitimin kontenjanı her grup için 20 kişi ile sınırlıdır.

Başvurular BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğunca belirlenen seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en geç 31 Aralık 2017 Pazar tarihinde başvuru sahiplerine geri dönüş yapılacaktır.

Sorularınız için Pelin: bbomok@baskabirokulmumkun.net; Feyza: +90 533 383 4316

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN