Bir Okul Nasıl Ekolojik Olur?

BBOM Derneğinin geliştirdiği eğitim modelinin 4 ana ekseninden biri de “ekolojik duruş”. Peki genelde bir “ekolojik okul”da ya da ideal bir BBOM okulunda ekolojik duruşu sağlayacak neler olmalıdır? Bir okul nasıl ekolojik olur?

BBOM’un ekolojik ekseninin 2 temel çıkış noktası var. Birincisi 21. yüzyılın en temel meselesinin “ekolojik kriz” olacak olması. İkincisi ise bu krize hem maruz kalacak olanın hem de bu krizi tek durdurabilecek olanın bugünün çocukları olacak olması. O yüzden “ekolojik duyarlılık ve bilinç” BBOM eğitim modelinin ana saç ayaklarından biri ve bu yüzden BBOM okulları ekolojik felsefeyi merkeze alarak eğitim sürecinde farklı bir örnek sunmayı hedeflemekte.

BBOM okullarındaki “ekolojik duruşu”  ölçebilmek için hazırladığımız denetim manüeli ekolojik okul nasıl olur, nasıl olmazı da düşündürtüyor. Aynı zaman ekolojik okul olma konusunda aşama aşama geçilmesi gereken hedefleri de tanımlıyor. Manüeli okumak için tıklayınız>>