Çanakkale BBOM, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için idari ve akademik kadrosunu arıyor.

idariveakademikilan

Ortakları ebeveynlerden oluşan Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen BBOM Modeli’ni uygulamak üzere 2014 yılında kooperatifleşen ve 2017 Eylül ayında eğitim ve öğretime başlayacak okulumuzda;

 

  • BBOM Modeli çerçevesinde pozitif disiplin, çocuk hakları, katılımcı demokrasi gibi yaklaşımları benimseyen,
  • Tam zamanlı çalışacak idari ve akademik kadrosunu arıyor.

 

Çanakkale Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi, öğretmen kadrosunun oluşturulması sürecinde ilanın çıkmasından öğretmenlerin belirlenmesine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas almaktadır. Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel ayrımcılık yapılmayacaktır. BBOM okulu öğretmenlerinin belirlenmesine ilişkin süreç, başvuracak adayların geçecekleri süreci önceden bilmeleri ve sürecin şeffaflığı için aşağıda detaylandırılmıştır.

Genel Bilgi 

2011 yılında kurulan Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak altı yılı aşkın bir zamandır kararlılıkla başka bir okulun peşine düştük. Anneler, babalar, eğitimciler, eğitim bilimciler ve gönüllülerden oluşan bağımsız bir sivil inisiyatif olarak bu alanda önemli bir bilgi ve deneyim birikimi yarattık.

Aynı inisiyatifle Nisan 2014’da kurulum işlemleri tamamlanan S.S. Başka Bir Okul Mümkün Çanakkale Eğitim Kooperatifi kuruldu

Eylül 2017 ’De BBOM Derneği ve BBOM Çanakkale Eğitim Kooperatifi işbirliği ile eğitim öğretime başlayacak okulumuzda aramıza katılacak yeni çalışanlarımızla buluşma zamanı…

Özgün bir alternatif eğitim yaklaşımını ve finansman yapısını ekolojik duruş ile birleştiren BBOM okulları, Türkiye’nin ilk alternatif okulları olarak kuruluyor. Okul yönetimini,demokratik yönetim yapısı anlayışı gereğince okul ya da kooperatif idarecileri değil, başta çocuklar olmak üzere okulun tüm bileşenlerinin doğrudan katılımı ile oluşan okul meclisleri üstleniyor.

Toplumdaki çeşitlilikleri içeren demokratik bir okul yaşantısını, toplumsal dayanışma ve fırsat eşitliği ilkelerini, her çocuğun “kendi olma” hakkını ve potansiyellerini geliştirme olanağını hayata geçirmeyi hedefleyen özgürlükçü BBOM Okulları için şimdi başka bir okul düşüncesine inanan çalışanlar arıyoruz. Bu okulda yer almak, arzusunda olan; ilke ve değerlerimizi paylaşan tüm adayları tanımak bizler için büyük bir deneyim ve mutluluk olacak.

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecini  yürütecek olan BBOM Çanakkale kooperatifi, her aşamanın hem genel hem birebir olarak başvuru sahipleriyle şeffafça paylaşılmasını sağlayacak.  Süreç sonunda, BBOM Çanakkale Okulunun yeni çalışanları olarak belirlenen başvuru sahipleri, BBOM Çanakkale Eğitim Kooperatifi tarafından gelecek eğitim-öğretim yılı için (2017 – 2018) istihdam edilecek.

Dayandığı ilke ve değerler ile hayata geçireceği form açısından daha önce uygulanmamış bütünsel bir model olan BBOM Okulları, açıldıkları ilk günden itibaren çocukların ilgi, gereksinim ve potansiyelleri doğrultusunda kendisini sürekli geliştirmeyi hedefliyor.  Bu süreçte en aktif ve doğrudan rol kuşkusuz çocuklarla birlikte çalışanlara düşecek.  Bir yandan böylesi zorlu ve yorucu, öte yandan özgün ve farklı bir eğitim anlayışının ilk uygulayıcılarından olmanın vereceği heyecan ve coşku dolu bu sürecin parçası olmak isteyen bütün adayların başvurularını bekliyoruz. Tüm başvuru sahiplerinin bu ilanda yer alan açıklamaları ve linkleri, ayrıca aşağıda listelenen bağlantıları başvurudan önce incelemelerini rica ediyoruz.

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Temel Ölçütler :

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır:

– BBOM ilke ve değerlerine inanmak.

– Mesleki Yeterlilik: Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.

– Alan Yeterliliği: BBOM Okulunda inter-disipliner bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

– Genel Yeterlilik: BBOM okulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.

– Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. Henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM Okullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyime sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

* Bu ölçütlere ek olarak materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak da BBOM Okulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde artı değerlerdir.

**Belirlenecek BBOM Okulu çalışanlarının en az birinin özel eğitim gereksinimli çocuklarla deneyimi olması ve en az birinin öğretim teknolojileri ile ilişkisinin çocuklara rehberlik edecek düzeyde olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu ölçütler de artı değer olarak değerlendirilecektir.

*** MEB yönetmelikleri gereğince BBOM Okullarında Müdür olarak istihdam için başvuran öğretmenlerde en az iki yıllık resmi öğretmenlik deneyimi aranmaktadır.

**** BBOM Bodrum Okulu için İngilizce Öğretmeni alternatif eğitim uygulamaları konusunda bilgili, erken dil eğitimi konusunda deneyimli kişilerden tercih edilecektir.

İstihdam Edilecek Alanlar :

BBOM Çanakkale Kooperatifi ve Okulu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında faaliyet gösterecektir. Bu ilanla mevcutta sahip olduğu genç ve dinamik kadrosunu geliştirmek istemektedir. Özellikle BBOM ilke ve değerlerini içselleştirmiş ve bununla eğitim ve yönetim tecrübesini birleştirmiş bir müdür pozisyonuna önem verilmektedir.

Çanakkale BBOM Okulu için Eğitim Kooperatifi  tarafından tam zamanlı olarak Okul Müdürü, Sınıf Öğretmenleri, Anaokulu öğretmenleri ,İngilizce öğretmeni ,Görsel sanatlar öğretmeni , Müzik öğretmeni , Psikolojik danışman , Beden Eğitimi öğretmeni istihdam edilmesi planlanmaktadır. İstihdamlarda okullara alınan kayıtlar ve/veya mevcut kadroların değerlendirme sonuçları doğrultusunda değişiklik yapma hakkı BBOM Çanakkale Eğitim Kooperatifinde saklıdır. Başvuru sahiplerinden, BBOM okulunda hangi alana başvurduklarını başvuru formlarında başvuru kodları aracılığıyla belirtmeleri beklenmektedir. Başvuru sırasında kullanılacak başvuru kodları aşağıda yer almaktadır.

Okul Akademik Müdür                         RefMdCan17

Sınıf Öğretmeni                      RefsnfCan17

Anaokulu Öğretmeni                   RefAoCan17

İngilizce Öğretmeni               RefIngCan17

Görsel Sanatlar Öğretmeni        RefGsCan17

Müzik Öğretmeni                         RefMzCan17

Psikolojik Danışman ve R.    RefPdrCan17

Beden Eğitimi Öğretmeni            RefBdCan17

Başvuru ve İstihdam süreci :

1.AŞAMA: İlan & Başvuru

Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun öğretmenlerini belirleme sürecinin başlangıcı, internet üzerinden BBOM Derneği’nin ve Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin iletişim kanallarında duyurulacaktır. Bu duyuru ile başvuracak adaylar detaylı bilgi içeren bir uzun ilan metnine yönlendirilecektir. Bu ilan, başvurmayı düşünen adayların okuması beklenen birçok bilgi ve açıklamanın yanı sıra başvuru aracı olarak kullanacakları bir başvuru formu içermektedir.

Başvuracaklardan daha önce hazırladıkları özgeçmişler toplanmayacaktır. Bunun yerine bir “Başvuru Formu” tasarlanmıştır. Amaç, çalışanların belirlenmesinde esas olacak BBOM Okulları’nın gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yeterliliklerle ilgili verileri tüm başvuru sahiplerinden isteyebilmektir.

Başvuru Formu BBOM Derneği’nin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulacaktır.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri, Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alanlar dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Başvurular, süresiz yapılabilecektir. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin geçerli formasyonu olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir. Pedagojik formasyonu olmayan adaylar ancak yardımcı öğretmenlik pozisyonu için başvuruda bulunabilirler.

Değerlendirmeye alınmayan başvuruların sahiplerine, başvurularının değerlendirmeye alınmadığı bilgisi e-posta yoluyla iletilecektir.

2.AŞAMA: Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan özgeçmişler ve niyet mektupları Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak Seçici Kurul tarafından okunacak ve değerlendirecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

3.AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

Seçici Kurul tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler –önceden belirlenen değerlendirme kıstasları çerçevesinde yapılandırılmış olarak– bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Hangi pozisyon için mülakat yapılacağına bağlı olarak ekipte psikoloji, pedagoji, insan kaynakları, eğitim bilimleri, program geliştirme gibi alanlardan çalışanlar yer alacaktır. Mülakatlar sonucunda, komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile Seçici Kurul’a aktarılacaktır.

4.AŞAMA: Son Görüşme

Seçici Kurul tarafından, komisyondan aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; okulda oluşması hedeflenen ekip, çalışanların birbirlerini tamamlaması beklenen özellikleri, çalışanların birbirleriyle sağlaması beklenen uyum, Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlara sağlayabileceği olanaklar, istihdam koşulları, okulun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. Seçici Kurul, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından okulların gereksinimleri doğrultusunda Çanakkale BBOM Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

 

 

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

Diğer Detaylar : 

İş ilanımız süresiz yayında kalacaktır.

Başvuru sahiplerine her ay düzenli olarak istihdam alanları ile ilgili mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Olumsuz veya olumlu bilgilendirmeler her ayın ilk haftası yapılacaktır.