İyi Okul Nedir / Temel Eğitim Esasları- BüZ

Burada Türkçe çevirisini okuyacağınız bu belge, 90´lı yıllardan başlayarak, BüZ okullarının deneyimlerini sistematik bir şekilde toparlıyor ve reform pedagojisinin kazanımlarını, deneyimlerini bütün eğitimcilere açıyor. Bu deneyim ve kazanımlar tamamlanmış değil, önümüzdeki yıllar içinde dinamik bir yapı içinde geliştirilmeye devam edecek. Hiç bir okul da, aşağıda sıralanan standartları “mükemmel” olarak uygulayamayacak. Ancak, yüzyıllık bir gelenek, on yıllar boyunca tabandan gelen eğitimcilerin ... Read More

ÇOCUKLAR VE MEKAN: ÜÇÜNCÜ ÖĞRETMEN OLARAK REGGİO EMİLİA ORTAMI

Teresa Strong-Wilson Julia Ellis[1] Eğitim, genellikle sadece ebeveynlerin ve öğretmenlerin sorumluluğu olarak görülür. Reggio Emilia ise çocuk, öğretmen ve ebeveyn arasında üçüncü bir eğitimci tanımlar: Ortam. Ortam kavramının dikkatlice nasıl düzenlenebileceğinden hareketle Reggio Emilia, ortamı eğitim dürtüsünün ve içgüdüsünün anahtar kaynağı olarak yeniden kavramsallaştırmıştır. Bu fikir var olan erken çocukluk eğitimi anlayışını ne şekilde destekler ya da zorlar? Bu makale; … Read More

Dökümantasyon: Ayna ve Işık

Dökümantasyon bizim uygulama ve teorimizi bir ayna gibi yansıtır. Bir deniz feneri gibi, araştırmanın sarmal yolunu aydınlatır. Dökümantasyon bize çocukların düşünmesine onların temsil, konuşma ve oyunları vasıtasıyla bakma imkânı tanır. ” Çocukların 100 Lisanı” (orj. adı: ”The Hundred Languages of Children”) sergisinde ve Reggio Emilia’nın belgelerinde, çocukların araştırmalarında harika anlara tanık oluyoruz. Görmediğimiz şey ise bitmiş belgelerin ardındaki süreç. Bu süreç, … Read More

BüZ (Schulverbund Blick über den Zaun) Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

*28 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında, 200´den fazla öğrenci, okul temsilcisi, akademisyen ve okul yöneticisinin katılımı ile, Göttingen Şehri Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule´de yapılan 6. BüZ buluşması, “Kamuoyuna yapılan açık çağrı metni” ile sona erdi. Bu çalıştay boyunca, birçok uzman, akademisyen eğitimci konferanslar verdiler, 25´ten fazla workshop yapıldı. Türkiye’den BBOM Dernegi adına Bediz Gürel´in de konuk olarak katıldığı çalıştay izlenimlerini de (Başka Bir Müdür) … Read More

ARAŞTIRMACI ROLÜNDEKİ ÖĞRETMEN

ARAŞTIRMACI ROLÜNDEKİ ÖĞRETMEN Carlina Rinaldi 1970’den beri İtalya’da Reggio Emilia okullarında Pedagog ve Belediye bebek-küçük çocuk merkezinde Direktör olarak çalışmaktadır.  Şu anda Reggio çocuklarına danışmanlık yapmakta, Modena ve Reggio Üniversitesi Bilim ve Erken Öğrenme Fakültesinde Profesör olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki yazı Carlina’nın Mart 2003’de ABD delegasyonuna yaptığı sunumdan uyarlanmıştır. Artık sonuç çıkartma ve birbirimize veda etme anına yaklaştık. Sonuç çıkartmak demek;  … Read More