Doğayla Barış 3

Barış Kütüphanemizde yer verdiğimiz Doğayla Barış listelerini çocukların ve yetişkinlerin doğayı, yaşam döngülerini, canlı çeşitliliğini daha yakından tanımaları ve yeryüzüyle güçlü bağlar kurabilmeleri niyetiyle hazırlıyoruz. Aslında her an doğanın içinde, onu fark edebildiğimiz anları çoğaltma gayesindeyiz. Hızlı ve tüketici yaşam kültürü bizi bundan koparıyor olsa da, özümüze dönmek doğa ile barış; dünya ile uyum içinde yaşamaya çalışmak için odağımızı buraya … Read More

Birlikte Yaşam: Göç ve Mültecilik

Bir önceki listemiz olan Birlikte Yaşam’da, bu seriye farklı perspektiflerden eğilerek devam edeceğimizi belirtmiştik, ikincisini paylaşıyoruz: Göç ve Mültecilik Deneyimliyoruz ki, sınıflarda barışı sağlamanın önemli bir yolu da, bu konuda çocuklarla ve yetişkinlerle çalışmak. Başlarken kavramlarda ortaklaşmayı önemsiyoruz, bu nedenle önce tanımları paylaşalım, çalışmaya buradan başlayalım. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göç kavramını yayımladığı Göç Terimleri Sözlüğü’nde “Uluslararası bir sınırı geçerek … Read More

No Fault Zone (Hatasız Alan) Atölyesi

Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak 27 Eylül 2018 tarihinde etkinlik paydaşı olduğumuz “Öğrenme İçin Duygulara Yer Açmak” etkinliği Ashoka Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Dünyadan ve Türkiye’den ilham veren konuşmacıların hikayelerini ve güçlendirici yaklaşımlarını dinlediğimiz etkinliğin ardından, 30 Eylül tarihinde Şiddetsiz İletişim Derneği ile ortaklaşa No Fault Zone (Hatasız Alan) atölyesi gerçekleştirdik. Vivet Alevi’nin “Öğrenme İçin Duygulara Yer Açmak” etkinliğinde üzerine … Read More

Birlikte Yaşam

“Birlikte yaşam” deyince ne geliyor aklımıza? Hayatımız boyunca ilişkilerle örüyoruz zamanımızı. Birbirimize görünmez ağlarla bağlı olduğumuz bir sistemin parçası gibiyiz. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler… Bu muazzam çeşitliliğin içinde, onca farklılığımızla bir arada yaşamayı öğreniyoruz; sınıflarda, okullarda, şehirlerde, ülkelerde. Tüm canlılıkla barış içinde yaşadığımız bir dünyanın hayalini kurarken bunu da çocuklarla paylaşmanın önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. “Birlikte nasıl yaşamak istiyoruz? Birlikte … Read More

Çocuk Hakları 2

“Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.” Barış Kütüphanesi için hazırladığımız bu liste hem yetişkinler hem de çocuklar için çocuk hakları konusunda öneriler içeriyor. Çocukların barış ortamında fikirlerini özgürce dile getirebileceği bir dünyanın hayalini paylaşıyor, … Read More