Çocuklar İnsandır!

Modern Çocukluğun Çok Kısa Tarihçesi Yaşar Kemal, Çocuklar İnsandır adıyla basılan kitabın içinde yer alan röportajında şöyle söylüyor: “İnanmadım hiçbir zaman çocukların, insanların çocuklara davrandığı gibi çocuk olduklarına. Basbayağı insandır onlar.” (1) Kemal bu saptamasıyla, modernizmin ortaya çıkışı, gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte çocukların giderek tüm dünyada “maruz” kaldıkları ayrımcılığı şiirsel bir dille açık ediyor. Yaşadığımız dünyada çocuklar çocuk, yetişkinler insandır … Read More

Birlikte Yaşam: Göç ve Mültecilik

Bir önceki listemiz olan Birlikte Yaşam’da, bu seriye farklı perspektiflerden eğilerek devam edeceğimizi belirtmiştik, ikincisini paylaşıyoruz: Göç ve Mültecilik Deneyimliyoruz ki, sınıflarda barışı sağlamanın önemli bir yolu da, bu konuda çocuklarla ve yetişkinlerle çalışmak. Başlarken kavramlarda ortaklaşmayı önemsiyoruz, bu nedenle önce tanımları paylaşalım, çalışmaya buradan başlayalım. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göç kavramını yayımladığı Göç Terimleri Sözlüğü’nde “Uluslararası bir sınırı geçerek … Read More

Birlikte Yaşam

“Birlikte yaşam” deyince ne geliyor aklımıza? Hayatımız boyunca ilişkilerle örüyoruz zamanımızı. Birbirimize görünmez ağlarla bağlı olduğumuz bir sistemin parçası gibiyiz. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler… Bu muazzam çeşitliliğin içinde, onca farklılığımızla bir arada yaşamayı öğreniyoruz; sınıflarda, okullarda, şehirlerde, ülkelerde. Tüm canlılıkla barış içinde yaşadığımız bir dünyanın hayalini kurarken bunu da çocuklarla paylaşmanın önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. “Birlikte nasıl yaşamak istiyoruz? Birlikte … Read More

2019 Ekoloji Takvimi

Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin önerdiği eğitim modelinde 4 temel eksenden biri olan ekolojiyi sınıflarımızda daha çok yaşatabilmek için Ekoloji Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu 2019 Ekoloji Takvimi’ni paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Ekoloji Takvimi’nden yararlanarak, sınıflarınızda ve okullarınızda geleneksel halk takviminden derlediğimiz doğa olayları ile dünya ve yaşamla ilgili belirli günler ve haftaları gün gün takip edebilirsiniz. Böylece ekolojik yaklaşımı eğitim süreçlerine ... Read More

Duygularla Barış 3

Yeni döneme “Duygularla Barış” listelerimizin üçüncüsü ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocukla Barış ile önce kendi içimizde, ardından çocuklarla birlikte bir yolculuğun içine girdik. Bu yolculuğun en heyecanlı yanlarından biri oldu duygu dağarcığımızı genişletmek. Yeni kelimeleri özümsedikçe bağımız güçlendi kendimizle ve birbirimizle. Farkına vardığımız duyguların altında yatan ihtiyaçlara daha kolay ulaşır olduk. İhtiyaçları dile getirdiğimizde iletişimin yolları açıldı, birbirimizi duyabildik, … Read More