BBOM Okullarının gerek kuruluş gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında Başka Bir Okul Mümkün Derneği şu ilke ve değerlere sahip çıkarak hayata geçirir:
 • Eşitlik
 • Toplumsal Adalet
 • Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)
 • Dayanışma
 • Çoğulculuk
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)
 • Ayrımcılık Karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel)
 • Ekolojik Düşünce
 • Yaratıcılık
 • Üretkenlik
 • Dürüstlük
 • Öz Denetimcilik
 • Eleştirellik
 • Bilimsellik
 • Farkındalık
 • Empati
* BBOM Okulları Anayasası