Meraklı Bir Müdür Aranıyor!

2017_mudurIlanıGorseli

Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim Kooperatifi tarafından 2015 yılında kurulan Meraklı Kedi İlkokulunda (Özel İncek İlkokulu) aramıza katılacak, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen hakları okul yaşantısına geçirecek, okulumuzda demokratik iklim yaratılmasında öncü olacak, okul-aile-kooperatif-dernek ilişkisinin merkezinde yer alacak, çocukları yakından tanıyıp onlara rehberlik edecek, kurucu müdür olma kimliği, yetenekleri ve iradesi ortaya koyabilecek okul müdürümüzü arıyoruz.

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Meraklı Kedi’de lider-yönetici olmak istiyorsanız  aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra sizi bağlantıda yer alan formu doldurmaya davet ediyoruz.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak detaylı açıklamalara erişebilirsiniz.

Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim Kooperatifi ve Meraklı Kedi İlkokulu

Bizler çocukların sesini duyan, onları dinleyen aileler, eğitimciler ve gönüllüler olarak 2013 yılında bir araya geldik. Amacımız mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak, yaşadığımız coğrafyaya özgü eğitim çözümlerini hayata geçirmekti. Bu amaçla önce ufak gruplar halinde buluşmaya, hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi konuşmaya başladık. Zamanla sayımız arttı, okulumuzu kurabilmek için bina arayışına giriştik. Tam da istediğimiz gibi tek katlı, bahçeli, koyun, inek, horoz seslerinin ortasında bir okul binasını İncek’te bulduk. 2014 yılında eğitim kooperatifimizi kurarak bu binayı kiraladık ve çalışmalara başladık. Kah duvar boyadık, kah sıra taşıdık. Dayanışmayla büyüyen topluluğumuz, aramıza katılan öğretmenlerimizle güçlendi. Eylül 2015’te çocukların verdiği adıyla Meraklı Kedi İlkokulu’nu açtık. İlk yıl 28 olan çocuk sayısı, ikinci yılımızda 40’a ulaştı. Okulumuzda 4 ve 5 yaş ana sınıfları, birinci ve ikinci sınıflar var. Öğretmen başına düşen çocuk sayısı en fazla 12 olacak şekilde okulumuza kayıt alıyoruz. Ticari kar amacı gütmeyen kooperatifimizde okulun tüm giderleri aileler arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Her aileden bir kişinin kooperatif üyesi olduğu topluluğumuzda herkes eşit söz ve oy hakkına sahip. Aynı demokratik yönetim ilkesi, sınıf çemberleri ve okul meclisiyle okulda da yaşıyor. Çocukların haklarını bilmeleri, duyulmaları, yetişkinlerle ve akranlarıyla öz güvenle konuşabilmelerini bu katılımcı yapıya borçluyuz. Çocuklarımız her sabah ve akşam sınıf çemberlerinde duygu ve ihtiyaçlarını anlatıyor; haftada bir kez yapılan ve gündemini oluşturabildikleri mecliste de okula dair konuları tartışıyorlar. Kendi gündemlerine sıra gelmediği de oluyor, meclis gündeminden sıkıldıkları da. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için deneyim kazanıyorlar. Ödül-ceza sisteminin uygulanmadığı Meraklı Kedi’de, öğretmenlerimiz sınıf anlaşmaları ve Çatışma Çözümü mekanizmasıyla ortak bir okul kültürü oluşturmaya çalışıyorlar.

Okulumuzda ekolojik denge ilkemize uygun olacak şekilde yerel üreticilerden, olabildiğince doğal ve sağlıklı beslenmeyi destekliyoruz. Bostan atölyeleri, kompost ve güneş enerjisinden elektrik üretme gibi projelerimiz gönüllülerimiz ve destekçilerimiz sayesinde hayata geçiyor. Bu projelerle çocukların erişilebilir ve sürdürülebilir ekolojik çözümlerin varlığından haberdar olmalarını amaçlıyoruz.

Akademik olarak MEB kazanımlarını izleyen Meraklı Kedi’de çocuklar kazanımları alma hızlarını kendileri belirliyorlar. Ana sınıfında aynı anda dört ayrı merkezde çalışan çocuklar görmek mümkün. İlkokul 1 ve 2. sınıflardaysa çocuklar Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe gibi klasik konuları öğretmenleriyle belirledikleri aktivitelerle bazen sınıfta, bazen bahçede, bazen gezide öğreniyorlar. Öğle yemeğine kadar kendi yaş gruplarıyla beraberken yemekten sonra seçtikleri atölyelerde her yaş grubu bir arada oluyor. Çocuklarımız sanat, bilim, spor gibi alanlarda öğretmenlerimizin, gönüllülerimizin, ebeveynlerin ve bazen de kendilerinin açtığı atölyelerde börek sarıyor, deney yapıyor, tohum ekiyor, hikâye canlandırıp bazen de yapay kaya tırmanışı yapıyorlar.

Çocukları sürekli gözlemleyen, bu gözlemler sırasında notlarını alan, birbirleriyle paylaşan, gelişmeye, öğrenmeye her daim açık öğretmenlerimiz çocuklarımızın oyun arkadaşları ve eğitim yolculuğundaki rehberleri. Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin Bodrum’da kurduğu Öğretmen Köyü hem bizim öğretmenlerimize hem de Türkiye’nin dört yanından gelen devlet ve özel okul öğretmenlerine eğitimler vererek destek oluyor. Öğretmenlerimiz şiddetsiz iletişim, pozitif disiplin, çocuk hakları gibi konularda aldıkları temel eğitimleri tatillerde kendi seçtikleri seminerler ve yurt dışı ziyaretleriyle destekliyorlar.

Çocukların gitmeye can attıkları, mutlu ve sorumlu bireyler olarak gelişebildikleri bir okul için yola çıkmıştık. Okulumuz ikinci yılını sürerken dayanışmayla büyüyen bir topluluk olduk. Bodrum Mutlu Keçi İlkokulu, İzmir Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi, İstanbul Koşan Kaplumbağalar Erken Çocukluk Merkezi ve okullarını açma yolunda ilerleyen Eskişehir, Çanakkale, Ayvalık, Urla, Kaş Kooperatifleriyle büyük bir eğitim ağının parçasıyız. Yeni hedefimiz Ankara’da bir ortaokul kurmak. Dayanışmayla her şey mümkün!

Telefon: 0531 881 1770

Web: www.bbomankara.org

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır.

 • Alternatif eğitim yaklaşımı ve uygulamalarında öğrenme isteği, bilgi ve deneyim
 • Resmi ya da özel ilköğretim kurumlarında öğretmen olarak  en az üç yıl süreli çalışma deneyimi
 • Okul içinde demokratik ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması
 • Akademik kadroya, hiyerarşik olmayan bir yapı içinde, liderlik edilmesi
 • Çocukların gelişimlerinin, öğretmenlerle iş birliği içinde, yakından takip edilmesi
 • Öğretim programının yapılandırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi (akademik danışmanlar, kooperatif çalışma grupları, öğretmenler ile iş birliği içinde)
 • Kurucu müdür niteliklerini taşıması ( Ders içeriklerinin zenginleştirilmesi, ders yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, çocuğun bireysel farklılıklarını gözeten bir okul kültürünün yapı taşlarının oluşturulması ve geliştirilmesi). Bu amaçla, okul ziyaretleri, yurt dışı geziler yapmak, gerekirse ek eğitimler almak, okulun akademik ekibini bu yolda hazırlamak ve motive edebilmek
 • Aileler ile karşılıklı güven temelinde yapıcı ilişkiler kurulması
 • Kooperatif ve okul arasındaki açık iletişime ve güvene dayalı iş birliğinin sağlanması
 • BBOM Derneğince yürütülen çalışmalara (çalışma grupları, eğitimler, diğer BBOM okulları ile iletişim ve iş birliği vb.) katkı verilmesi
 • Mevzuata dayalı işlemlerin (e-Okul, MEBBİS, resmi defterler, personel dosyaları vb.) yürütülmesi
 • Okulun güvenliği ve çocuk sağlığına ilişkin denetimlerin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması
 • Kurucu müdür pozisyonu deneyimi
 • Resmi ya da özel ilköğretim kurumlarında müdür, müdür yardımcısı, müdür yetkili öğretmen pozisyonlarından herhangi birinde çalışma deneyimi
 • Alternatif eğitim uygulamaları teorik ve/veya pratik bilgisi deneyimi

1.AŞAMA: İlan & Başvuru 

Başvuru Formu BBOM Derneğinin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulabilmektedir.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri,  BBOM Ankara Eğitim Kooperatifinin açacağı okulun çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alan kişiler dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

MEB yeterliliklerini taşımayan, başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir. 

Değerlendirmeye alınmayan başvuru sahipleri e-posta aracılığı ile bilgilendirilecektir.

2.AŞAMA: Öz geçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan öz geçmişler ve niyet mektupları BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak Seçici Kurul tarafından okunacak ve değerlendirilecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

3.AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

Seçici Kurul tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler –önceden belirlenen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ve yapılandırılmış olarak– bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Mülakatlar sonucunda, komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile Seçici Kurul’a aktarılacaktır.

4.AŞAMA: Son Görüşme

Seçici Kurul tarafından, komisyondan aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Görüşmelerde; BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi’nin çalışanlara sağlayacağı olanaklar, istihdam koşulları, okulun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. Seçici Kurul, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından Meraklı Kedi’nin gereksinimleri doğrultusunda okulun çalışanlarını belirleyecektir.

Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

 

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve Meraklı Kedi’ de çalışmak istiyorsanız; aşağıdaki bilgileri okuyup, bağlantıda yer alan formu doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.