İyi Okul Nedir / Temel Eğitim Esasları- BüZ

Burada Türkçe çevirisini okuyacağınız bu belge, 90´lı yıllardan başlayarak, BüZ okullarının deneyimlerini sistematik bir şekilde toparlıyor ve reform pedagojisinin kazanımlarını, deneyimlerini bütün eğitimcilere açıyor. Bu deneyim ve kazanımlar tamamlanmış değil, önümüzdeki yıllar içinde dinamik bir yapı içinde geliştirilmeye devam edecek. Hiç bir okul da, aşağıda sıralanan standartları “mükemmel” olarak uygulayamayacak. Ancak, yüzyıllık bir gelenek, on yıllar boyunca tabandan gelen eğitimcilerin ... Read More

ÇOCUKLAR VE MEKAN: ÜÇÜNCÜ ÖĞRETMEN OLARAK REGGİO EMİLİA ORTAMI

Teresa Strong-Wilson Julia Ellis[1] Eğitim, genellikle sadece ebeveynlerin ve öğretmenlerin sorumluluğu olarak görülür. Reggio Emilia ise çocuk, öğretmen ve ebeveyn arasında üçüncü bir eğitimci tanımlar: Ortam. Ortam kavramının dikkatlice nasıl düzenlenebileceğinden hareketle Reggio Emilia, ortamı eğitim dürtüsünün ve içgüdüsünün anahtar kaynağı olarak yeniden kavramsallaştırmıştır. Bu fikir var olan erken çocukluk eğitimi anlayışını ne şekilde destekler ya da zorlar? Bu makale; … Read More

Okul Öncesi Çocuklarda Oyunun Azalması ve Duyusal Sorunların Artışı

Angela Hanscom (TimberNook‘un kurucusu) En büyük kızımın anaokulu günlerini hala anımsıyorum. Onun hayatını mümkün olan her şeyle zenginleştirmeyi umutsuzca istediğimi -henüz resmen okula başlamamışken ona avantaj sağlamayı istediğimi- hatılıyorum. Kızımı akademik yapıda olan, okuma-yazma hazırlığına ve matematik becerilerine yoğunlaşan bir anaokuluna gönderdim. Evde ona özel yap-bozlar aldım, akran çocuklarla kurgulanmış oyun randevuları ayarladım, her gece ona okudum, müzik derslerine yazdırdım, dans … Read More

Toparlanma Yetisinin Bilimi

NEDEN BAZI ÇOCUKLAR ZORLUKLARA RAĞMEN İYİ GELİŞİR? Çocukluk travmalarının yansımaları ile yüzleştiğinde, neden bazı çocuklar uyum sağlayıp üstesinden gelir de diğerleri potansiyellerini baskılayan yaraları ömür boyu taşımaya devam eder? Giderek artan kanıtlar ortak bir cevaba işaret etmekte: sonuçta iyi olmayı başaran çocuklar, kendisini destekleyen en azından bir yetişkinle kuvvetli bir bağ ve dengeli bir ilişki kurmuş olanlardır. Harvard’dan Jack Shonkoff … Read More

Çocuk Katılımının Yolları: Başlangıçlar – Fırsatlar – Yükümlülükler

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 12.1 maddesi doğrultusunda karar vermede çocuk katılımının geliştirilmesi için yeni bir model Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Birleşik Krallık’da çocuk katılımı profilini yükseltmiştir. Hart’ın ‘katılım basamağı’ bu alanda en etkili model olmuştur. Bu çalışma katılımın beş seviyesine göre alternatif bir model sunmaktadır. 1. Çocuklar dinlenir. 2. Çocuklar görüşlerini ifade etmede desteklenir. 3. Çocukların … Read More