ARAŞTIRMACI ROLÜNDEKİ ÖĞRETMEN

ARAŞTIRMACI ROLÜNDEKİ ÖĞRETMEN Carlina Rinaldi 1970’den beri İtalya’da Reggio Emilia okullarında Pedagog ve Belediye bebek-küçük çocuk merkezinde Direktör olarak çalışmaktadır.  Şu anda Reggio çocuklarına danışmanlık yapmakta, Modena ve Reggio Üniversitesi Bilim ve Erken Öğrenme Fakültesinde Profesör olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki yazı Carlina’nın Mart 2003’de ABD delegasyonuna yaptığı sunumdan uyarlanmıştır. Artık sonuç çıkartma ve birbirimize veda etme anına yaklaştık. Sonuç çıkartmak demek;  … Read More

Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklar

Toplumsal travmaların yoğun olarak yaşandığı şu günlerde bu sarsıcı deneyimlerden oldukça fazla etkilenen ama bir şekilde göz ardı edilen çocukların tüm bu travmaları nasıl deneyimledikleri ve onlara nasıl yardımcı olunabileceği biz yetişkinlerin bir diğer sorumluluk alanı.  Bu yazı, öncelikle ailelere yönelik hazırlanmış olsa da yaşanan toplumsal olay sonrasında karşılaştığımız çocuklarla iletişim kurma ile ilgili önemli noktalara değinildiği için çocuklarla beraber ... Read More

Çocukların Öğrenme Sürecini Anlamada Gözlem, Yorum ve Dökümantasyonun (Belgelendirmenin) Yeri – Paola Cagliari

Paola Cagliari, Reggio Emilia Belediyesinin Yeni Yürümeye Başlayan Çocuk Merkezlerinde faaliyet yürüten bir pedagog ekibinden olup kendisi de bir eğitim koordinatörüdür. Aşağıda okuyacağınız makale, Paola’nın Mart 2003 inceleme gezisi esnasında yaptığı sunuma dayanmaktadır. Innovations dergisi editörleri, Paola’nın çevirmeni Jane McCall’a, bu makalenin yayımlanması için yaptığı katkıdan dolayı müteşekkirdir. Reggio Emilia’da belediyenin yeni yürümeye başlayan çocuklara yönelik merkezleri ile anaokullarındaki çalışmalarımızı, … Read More

DİNLEME PEDAGOJİSİ Reggio Emilia’nın Bakış Açısıyla Dinleme

Kaynak: Innovations in early education : Uluslararası Reggio Exchange Wayne Üniversitesi, Merrill-Palmer Enstitüsü, Sayı:8, Sonbahar 2001 DİNLEME PEDAGOJİSİ Reggio Emilia’nın Bakış Açısıyla Dinleme Carlina Rinaldi Reggio Çocukları Pedagojik Danışmanlığını yürüten Carlina Rinaldi, bir dönem Reggio Emilia Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin eğitim müdürlüğü yapmıştır. Şimdilerde Bolonya Üniversitesi’ndeki öğretmenlik görevinden ayrilmak üzere olan Carlina, 2001 Güz dönemi süresince Missouri, St. Louis’de Webster … Read More

Şiddetsiz İletişim Notları – I

"Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin Başka Öğretmenler Mümkün! öğretmen destek projesinin dördüncü oturumunu Bodrum’daki BBOM okulu olan Mutlu Keçi’de gerçekleştirmiştik. Oturumun modüllerinden biri olan “Şiddetsiz İletişim”i sevgili Vivet Alevi ile çalıştık. Eğitmenimizin her bir cümlesiyle ve eğitime yönelik yaptığımız uygulamalarla hepimiz tokat yemiş gibi hissettik, ihya olduk, kendimizden geçtik, kendimize geldik. Şiddetsiz İletişim’den o kadar etkilendik ki, bizi etkileyen şeyleri çevremizle paylaşmadan edemedik. ... Read More