İyi Okul Nedir / Temel Eğitim Esasları- BüZ

Burada Türkçe çevirisini okuyacağınız bu belge, 90´lı yıllardan başlayarak, BüZ okullarının deneyimlerini sistematik bir şekilde toparlıyor ve reform pedagojisinin kazanımlarını, deneyimlerini bütün eğitimcilere açıyor. Bu deneyim ve kazanımlar tamamlanmış değil, önümüzdeki yıllar içinde dinamik bir yapı içinde geliştirilmeye devam edecek. Hiç bir okul da, aşağıda sıralanan standartları “mükemmel” olarak uygulayamayacak. Ancak, yüzyıllık bir gelenek, on yıllar boyunca tabandan gelen eğitimcilerin ... Read More

ÇOCUKLAR VE MEKAN: ÜÇÜNCÜ ÖĞRETMEN OLARAK REGGİO EMİLİA ORTAMI

Teresa Strong-Wilson Julia Ellis[1] Eğitim, genellikle sadece ebeveynlerin ve öğretmenlerin sorumluluğu olarak görülür. Reggio Emilia ise çocuk, öğretmen ve ebeveyn arasında üçüncü bir eğitimci tanımlar: Ortam. Ortam kavramının dikkatlice nasıl düzenlenebileceğinden hareketle Reggio Emilia, ortamı eğitim dürtüsünün ve içgüdüsünün anahtar kaynağı olarak yeniden kavramsallaştırmıştır. Bu fikir var olan erken çocukluk eğitimi anlayışını ne şekilde destekler ya da zorlar? Bu makale; … Read More

Hangi Hastalıkta Ne Yapmalı?

Hangi hastalıkta çocuğumuz okula devam edebilir? Ya da hangi hastalıkta okula ne zamana kadar göndermemeliyiz? İngiltere’deki uygulamayı örnek olması açısından Türkçeleştirdik.

2014 WISE Araştırması: “2030 Yılında Okul”

(İngilizceden çeviren ve düzenleyen Meral Üst, Ayşegül Kibaroğlu, Sevcan Bilgin’e BBOM ailesi adına teşekkür ederiz.) Dubai merkezli Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi (WISE) tarafından hazırlanan “2030 Yılında Okul” araştırması geleceğin yeni eğitim anlayışı açısından önemli ipuçları veriyor. Araştırma 3 Haziran 2014–30 Haziran 2014 tarihleri arasında, 15 binden fazla kişiden oluşan WISE Topluluğunu temsil eden 645 uzmanın katılımıyla yapılan ve Profesör Noam … Read More