BBOM veliler ile eğitimcilerin ortak ihtiyacından ortaya çıktı…

2009 yılında fikirsel temelleri atılan Başka Bir Okul Mümkün Derneği, 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kuruldu. 2010 yılı başında toplu buluşmalarına başlayan gönüllü grup, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmak üzere çalışmalara başlamış oldu.

4 Eksen: Alternatif Eğitim, Demokratik Yönetim, Ekolojik Duruş ve Özgün Finansman

Öncelikle temel ilkeleri üzerinde uzlaşan grup sayısı giderek genişleyen gönüllülerin emeğiyle Türkiye’ye özgü bir model oluşturmak amacıyla var olan metotları, dünyadan modelleri, alternatif okul örneklerini ve bağımsız uygulamaları inceledi, ilham aldı, araştırdı. Türkiye koşullarına uygun bir alternatif oluşturmak gündemiyle mevcut sistemin tek tipleştirici, hiyerarşik ve disipliner yapısı yerine; alternatif yöntem ve teknikleri kapsayan, demokratik, katılımcı, toplumsal adalet ilkesine dayanan, ekolojik değerleri merkeze alan ve Alternatif Eğitim, Demokratik Yönetim, Ekolojik Duruş ile Özgün Finansman eksenlerine dayanan BBOM Modelini geliştirdi.

BBOM Derneği bu yolda çeşitli toplantı, çalıştay ve tanıtımlar gerçekleştirildi. Üyelerinin yarısı BBOM modeline inanan, çocuklarını BBOM okullarında okutmak isteyen ebeveyn gönüllülerden oluşan bir sivil inisiyatif olan BBOM Derneğinde uzman eğitimcilerin oranı yüzde 20’nin üzerinde. BBOM Derneğinin, kendilerini büyük ölçüde kamusal eğitimin verdiği olanaklar ile gerçekleştirebilmiş olan, Türkiye’deki eğitim sisteminin yaralarını da kamusal eğitim olanaklarını da bir arada yaşamış, dolayısıyla herkes için nitelikli, demokratik ve eşitlikçi bir eğitimi önüne yakıcı bir sorun olarak koyan, Türkiye’nin hemen her yerinden binlerce destekçisi/takipçisi bulunuyor. BBOM Derneğinin çalışmaları gönüllülük esasına dayanıyor. 2014 yılından bu yana genişleyen faaliyet alanı sonucunda Dernek Yürütme Kuruluna yerellerden temsilcilerin de katılımına açıldı.  Aynı süreçte “genç” gönüllülerin enerjisine ihtiyaç duyan dernek bünyesine sivil toplum alanında çalışmak ve deneyim kazanmak isteyen gençlere kapısını açtı (kapımız hala açık :)). Bu değişimler sonucunda BBOM Derneği daha yaygın ve etkin bir çalışma zenimi sağlamayı hedefliyor ve çalışmalarını bu esasa göre yürütüyor. Dernek ayrıca BBOM Modeli kapsamında gündemine aldığı konuları düzenlediği çalıştaylarda uzmanların da görüşlerini alarak karara bağlıyor.

Başka okulların kurulması için kolektif çabalarımız devam ediyor

Hem BBOM Modelinin geliştirilmesi hem de BBOM Okullarının hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan derneğimiz birçok farklı kol ve alandan devam eden çalışmaları var. Öncelikli çalışma alanımız yeni BBOM okullarının açılması. İlk BBOM ilkokulu Mutlu Keçi adıyla 2013 Eylülünde Bodrum’da açıldı. 2018 itibariyle okullarımız ve kooperatiflerimiz:

Ankara-Meraklı Kedi İlkokulu
İzmir-Renki Orman Erken Çocukluk Merkezi ve İlkokulu
İstanbul-Koşan Kaplumbağa Erken Çocukluk Merkezi
Çanakkale-Bilge Leylek İlkokulu
Eskişehir-Uçan Bisiklet İlkokulu

BBOM Kaş Eğitim Kooperatifi
BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi
BBOM İzmir Eğitim Kooperatifi
BBOM İstanbul Anadolu Eğitim Kooperatifi
BBOM Çanakkale Eğitim Kooperatifi
BBOM Eskişehir Eğitim Kooperatifi
BBOM Ayvalık Eğitim Kooperatifi

Okul kurma çalışmalarımızın yanı sıra “Başka Öğretmenler Mümkün” projesi ile başlayan öğretmen destek programları, 2016 yılında BBOM Öğretmen Köyü’nün kurulması ile katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamlarını yaygınlaştırma hayali ile devam ediyor! Bugüne kadar 7 nesil öğretmenin yolunun geçtiği BBOM Öğretmen Köyü birlikte öğrenme ve üretmenin bereketiyle topluluk olma çalışmalarını sürdürüyor.

ashoka

 

Ayrıca BBOM Derneği Mutlu Keçi İlkokuluyla birlikte Ashoka tarafından dünya çapında “Fark Yaratan Okullar” olarak seçildi.