Uçan Bisiklet 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İçin Sınıf Öğretmeni Arıyor!

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Eskişehir Eğitim Kooperatifi tarafından 2017 yılında açılan Özel Yaşam Köyü İlkokulu-Uçan Bisiklet’e; 2020-2021 dönemi için aramıza katılarak, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen hakları hayata geçirecek, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine rehberlik edecek öğretmen adaylarını arıyoruz.

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve okulumuzda çalışmak istiyorsanız; aşağıdaki bilgileri okuyup, bağlantıda yer alan formu doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak detaylı açıklamalara erişebilirsiniz.

Eskişehir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi ve Uçan Bisiklet(Yaşam Köyü İlkokulu)

Bizler çocukların sesini duyan, onları dinleyen aileler, eğitimciler ve gönüllüler olarak 2014 yılında bir araya geldik. Amacımız mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak, yaşadığımız coğrafyaya özgü eğitim çözümlerini hayata geçirmekti. Bu amaçla önce ufak gruplar halinde buluşmaya, hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi konuşmaya başladık. Zamanla sayımız arttı, okulumuzu kurabilmek için bina arayışına giriştik. Tam da istediğimiz gibi bir okul binasını Aşağısöğütönü’nde bulduk. 2015 yılında eğitim kooperatifimizi kurarak, Nisan 2017’de binamızı  kiraladık ve çalışmalara başladık. Neredeyse her günümüz şantiyede geçti:) Resmi adıyla Özel Yaşam Köyü İlkokulu, çocukların koyduğu isimle Uçan Bisiklet’i Eylül 2017’de açtık. Öğretmen başına düşen çocuk sayısı en fazla 16 olacak şekilde okulumuza kayıt alıyoruz. Ticari kar amacı gütmeyen kooperatifimizde okulun tüm giderleri aileler arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Her aileden bir kişinin kooperatif üyesi olduğu topluluğumuzda herkes eşit söz ve oy hakkına sahip. Aynı demokratik yönetim ilkesi, sınıf çemberleri ve okul meclisiyle okulda da yaşayacak. Bu katılımcı yapı, çocukların haklarını bilmeleri, duyulmaları, yetişkinlerle ve akranlarıyla özgüvenle konuşabilmelerine model olacak. Çocuklarımız her sabah ve akşam sınıf çemberlerinde duygu ve ihtiyaçlarını anlatacak; haftada bir kez yapılan ve gündemini oluşturabildikleri mecliste de okula dair konuları tartışacaklar. Kendi gündemlerine sıra gelmediği de olacak, meclis gündeminden sıkıldıkları da. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için deneyim kazanacaklar. Ödül-ceza sisteminin uygulanmadığı okulumuzda, öğretmenlerimiz sınıf anlaşmaları ve Çatışma Çözümü mekanizmasıyla ortak bir okul kültürü oluşturmaya çalışacaklar.

Okulumuzda ekolojik denge ilkemize uygun olacak şekilde yerel üreticilerden, olabildiğince doğal ve sağlıklı beslenmeyi destekliyoruz. Çeşitli projeleri, gönüllülerimiz ve destekçilerimizle hayata geçirip, bu projelerle çocukların erişilebilir ve sürdürülebilir ekolojik çözümlerin varlığından haberdar olmalarını amaçlıyoruz.

Akademik olarak MEB kazanımlarını izleyen okulumuzda, çocuklar kazanımları alma hızlarını kendileri belirleyecekler. Çocuklar, öğretmenleriyle belirledikleri aktivitelerle bazen sınıfta, bazen bahçede, bazen gezide öğrenecekler. Öğle yemeğine kadar kendi yaş gruplarıyla beraberken, yemekten sonra seçtikleri atölyelerde her yaş grubu bir arada olacaklar. Sanat, bilim, spor gibi alanlarda öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz, ebeveynler ve bazen de çocuklar tarafından açılan atölyelerde çeşitli aktiviteler yapılacak.

Çocukları sürekli gözlemleyen, bu gözlemler sırasında notlarını alan, birbirleriyle paylaşan, gelişmeye, öğrenmeye her daim açık öğretmenlerimiz çocuklarımızın oyun arkadaşları ve eğitim yolculuğundaki rehberleri. Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin Bodrum’da kurduğu Öğretmen Köyü hem bizim öğretmenlerimize hem de Türkiye’nin dört yanından gelen devlet ve özel okul öğretmenlerine eğitimler vererek destek oluyor. Öğretmenlerimiz şiddetsiz iletişim, pozitif disiplin, çocuk hakları gibi konularda aldıkları temel eğitimleri tatillerde kendi seçtikleri seminerler ve yurtdışı ziyaretleriyle destekliyorlar.

Çocukların gitmeye can attıkları, mutlu ve sorumlu bireyler olarak gelişebildikleri bir okul için yola çıkmıştık. Ankara Meraklı Kedi İlkokulu, İzmir Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi ve İlkokulu, İstanbul Koşan Kaplumbağalar Erken Çocukluk Merkezi ve okullarını açma yolunda ilerleyen Ayvalık, Urla, Kaş ve Antalya kooperatifleriyle büyük bir eğitim ağının parçasıyız. Dayanışmayla her şey mümkün!

Telefon:  05053474515 /  0 222 205 19 95
0 538 930 84 04

Web: www.bbomeskisehir.org

 

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır.

– BBOM ilke ve değerlerine inanmak.

– Mesleki Yeterlilik: Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.

– Alan Yeterliliği: BBOM Okulunda inter-disipliner bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

– Genel Yeterlilik: BBOM okulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.

– Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. İş deneyimi artı değer olmakla birlikte, henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM Okullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyimine sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

* Bu ölçütlere ek olarak materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak da BBOM Okulu çalışanlarının belirlenmesi sürecinde artı değerlerdir.

**Belirlenecek BBOM Okulu çalışanlarının en az birinin özel eğitim gereksinimi olan çocuklarla deneyimi olması ve en az birinin öğretim teknolojileri ile ilişkisinin çocuklara rehberlik edecek düzeyde olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu ölçütler de artı değer olarak değerlendirilecektir.

*** MEB yönetmelikleri gereğince BBOM Okullarında Müdür olarak istihdam için başvuran öğretmenlerde en az iki yıllık resmi öğretmenlik deneyimi aranmaktadır.

**** İngilizce Öğretmeni alternatif eğitim uygulamaları konusunda bilgili, erken dil eğitimi konusunda deneyimli kişilerden tercih edilecektir.

 

·         Sınıf Öğretmenleri

 

 

1.AŞAMA: İlan & Başvuru – (30 Aralık 2019  -31 Ocak 2020)

Başvuru Formu BBOM Derneği’nin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulabilmektedir.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri,  BBOM Eskişehir Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte görev alan kişiler dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Başvurular, 31 Ocak 2020 Saat 23.59‘a kadar gönderilebilecektir. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin geçerli formasyonu olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir.

Değerlendirmeye alınmayan başvuru sahipleri e-posta aracılığı ile bilgilendirilecektir.

2.AŞAMA: Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan özgeçmişler ve niyet mektupları BBOM Eskişehir Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak Seçici Kurul tarafından okunacak ve değerlendirecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

3.AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

Seçici Kurul tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler –önceden belirlenen değerlendirme kıstasları çerçevesinde yapılandırılmış olarak– bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Hangi pozisyon için mülakat yapılacağına bağlı olarak ekipte psikoloji, pedagoji, insan kaynakları, eğitim bilimleri, program geliştirme gibi alanlardan çalışanlar yer alacaktır. Mülakatlar sonucunda, komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile Seçici Kurul’a aktarılacaktır.

4.AŞAMA: Son Görüşme

Seçici Kurul tarafından, komisyondan aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, BBOM Eskişehir Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; BBOM Eskişehir Eğitim Kooperatifi’nin çalışanlara sağlayacağı olanaklar, istihdam koşulları, okulun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. Seçici Kurul, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından  okulun gereksinimleri doğrultusunda okulun çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

Seçme ve Yerleştirme Takvimi:

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2020

Değerlendirme Süreci: 1 Şubat – 7 Şubat 2020

Mülakatlar: Son başvuru tarihi beklenmeden başvuru yapan adaylar mülakatlara davet edileceklerdir

Hizmet İçi Eğitimler: (Tarihler kesinleşince adaylara bilgi verilecektir.)

 

BBOM Modelini tanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net), BBOM ilkelerine inanıyor (http://www.baskabirokulmumkun.net/ilkeler) ve okulumuzda çalışmak istiyorsanız; aşağıdaki bilgileri okuyup, bağlantıda yer alan formu doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.